Tlačové správy júl 2017

Slovenská pošta rozširuje ponuku služieb štátu

Bratislava, 3. júl 2017

Slovenská pošta rozširuje zoznam služieb poskytovaných na tzv. integrovaných obslužných miestach (IOM), v rámci ktorých po novom umožňuje aj konverziu elektronického dokumentu do listinnej podoby. Od začiatku júla je táto služba dostupná na všetkých 600 poštách, ktoré poskytujú služby štátu.

Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri sú od začiatku júla povinné využívať elektronickú schránku na komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Väčšinu úradnej korešpondencie tak budú mať k dispozícii už len v elektronickej forme. Novú službu Slovenskej pošty môžu klienti využiť v situáciách, keď bude potrebné elektronický úradný dokument použiť, resp. dlhodobo archivovať v listinnej podobe so zachovaním jeho právnych účinkov, čo nie je možné dosiahnuť jednoduchým vytlačením. Novovzniknutý dokument vydaný Slovenskou poštou bude obsahovať osvedčovaciu doložku a môže tak byť použitý na právne účely rovnako ako pôvodný elektronický dokument.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská pošta si známkou pripomína osobnosť Andreja Radlinského

Bratislava, 7. júl 2017

Pri príležitosti 200 rokov od narodenia významného katolíckeho kňaza, jazykovedca, vydavateľa a organizátora náboženského a kultúrneho života, Andreja Radlinského, vydáva Slovenská pošta novú poštovú známku. Tá doplní doteraz vydané známky v emisnom rade Osobnosti a jej nominálna hodnota je 1,30 €.

Viac informácií nájdete tu

Mobilná verzia