Tlačové správy jún 2020

Slovenská pošta vás od 1. júla zastúpi v elektronickom colnom konaní

Bratislava, 26. júna 2020

Slovenská pošta od 1. júla ponúka pre svojich klientov novú službu – zastupovanie adresáta v elektronickom colnom konaní. Klient ušetrí čas, keďže na základe splnomocnenia zaňho pošta vybaví celé digitalizované colné konanie a zásielku mu doručí. Zavedenie služby prináša modernizáciu a optimalizáciu ďalších procesov Slovenskej pošty, ale aj prípravu na novú colnú legislatívu Európskej únie. Od budúceho roka budú totiž colnému konaniu podliehať takmer všetky zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Vyplýva to z európskeho nariadenia, ktorého cieľom je zrovnoprávniť trhové podmienky a ukončiť zvýhodnený dovoz zásielok z krajín mimo Európy, predovšetkým z Ázie, najviac z Číny.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá“

Bratislava, 16. júna 2020

Poštová známka rozmerov 44,4 × 54,4 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme hárčeka s jednou známkou. Motívom poštovej známky je rozkvitnutý kvet magnólie veľkokvetej. Motívom hárčeka je pohľad na ústrednú budovu skleníka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, pred ktorou sa magnólia veľkokvetá nachádza.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 17. júna 2020 a domicilom mesta Košice. Motívom prítlače FDC obálky je kvet magnólie v štyroch fázach kvitnutia. Motívom FDC pečiatky je list magnólie.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, hárčeka, FDC, FDC pečiatky je Doc. Igor Benca, akad. mal. Autorom rytiny známky, hárčeka a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik. Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17. júna 2020 až do odvolania.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Zmena vo vedení Slovenskej pošty

Banská Bystrica, 1. júna 2020

Slovenská pošta má od dnešného dňa, 1. júna 2020, nového predsedu predstavenstva. Stal sa ním Ing. Martin Ľupták, PhD., ktorého do tejto pozície vymenoval minister dopravy a výstavby SR Ing. Andrej Doležal. Vo funkcii vystriedal Mgr. Petra Helexu, ktorý bol zároveň odvolaný aj z postu generálneho riaditeľa. Martin Ľupták bude v zmysle stanov spoločnosti vykonávať aj povinnosti generálneho riaditeľa, kým Ministerstvo výstavby a dopravy SR, jediný akcionár Slovenskej pošty, a.s., vyhlási výberové konanie a vyberie nového generálneho riaditeľa spoločnosti.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydáva poštovú známku "Filatelistická olympiáda"

Bratislava, 4. júna 2020

Slovenská pošta vydá 5. júna 2020 poštovú známku „Filatelistická olympiáda“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka s rozmermi  26,5 × 44,1 mm, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Ústredným motívom poštovej známky je alegória múdrosti v podobe sovičky pozerajúcej s lupou do filatelistického albumu. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 5. júna 2020 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je koláž piktogramov viažucich sa k detskej filatelii. Motívom FDC pečiatky je geometrický symbol Bratislavského hradu.  Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Mobilná verzia