Tlačové správy Marec 2017

Slovenská pošta predĺži otváracie hodiny 84 pobočiek

Bratislava, 27. marca 2017

Slovenská pošta vychádza v ústrety svojim klientom a v posledný deň podávania daňových priznaní predlžuje otváracie hodiny vybraných pobočiek. Klientom bude 31. marca k dispozícii až 84 pôšt po celom Slovensku, ktoré budú svoje služby poskytovať v rozšírenom časovom režime.

Pošta sa takýmto spôsobom pripravuje na očakávaný nápor v posledný marcový deň. Pri výbere jednotlivých pobočiek hrali rozhodujúcu úlohu predovšetkým skúsenosti z predchádzajúcich rokov; pošty s nadštandardnými otváracími hodinami sa nachádzajú prevažne v okresných a krajských mestách, aby mohli obslúžiť čo najväčší počet klientov.
V hlavnom meste bude zákazníkom 31. marca k dispozícii až 5 pôšt s predĺženými otváracími hodinami, pričom pošta na Tomášikovej ulici (Pošta Bratislava 3) bude otvorená až do polnoci. Na Nám. SNP (Pošta Bratislava 1) bude možné podať daňové priznanie od 7:00 do 21:00. Rovnako 5 pobočiek bude dlhšie otvorených v Košiciach; v Trnave pôjde o 3 pošty, v Banskej Bystrici poskytnú svoje služby dlhšie 4 pobočky a v Trenčíne, Nitre, Prešove a v Žiline budú môcť zákazníci využiť nadštandardné otváracie hodiny v jednej pobočke.
Slovenská pošta zároveň prosí občanov, aby si nenechávali podanie daňových priznaní na poslednú chvíľu a predišli tak možným nepríjemnostiam. Kompletný zoznam pobočiek s predĺženými otváracími hodinami je zverejnený na webovej stránke Slovenskej pošty. Stiahnúť si ho môžete tu.

Slovenská pošta berie spätnú väzbu od klientov vážne

Bratislava, 23. marca 2017

Slovenská pošta s cieľom poskytovať široké portfólio kvalitných produktov a služieb neustále vyhodnocuje a rieši prijaté podnety od svojich zákazníkov. V roku 2016 vzrástol počet reklamácií, ktoré pošta vyhodnotila ako opodstatnené, čo je výsledkom silného proklientského prístupu spoločnosti.

Zákazníci v minulom roku podali na služby Slovenskej pošty spolu 61 351 reklamácií, z ktorých pošta 24 071 vyhodnotila ako opodstatnené. Najviac reklamácií z uvedeného počtu sa týkalo univerzálnej poštovej služby (54 213), pričom Slovenská pošta posúdila ako opodstatnených 20 888 podnetov. Podiel počtu opodstatnených reklamácií k počtu podaných reklamácií sa za rok 2016 medziročne celkovo zvýšil o 8,13 %.

Klienti najčastejšie reklamovali nedodanie doručenky (48 %), nedodanie zásielky (23 %) a iné nedostatky spojené s distribúciou zásielok a peňazí (14 %). Slovenská pošta všetky prijaté reklamácie zaevidovala a riešila podľa reklamačného poriadku schváleného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Slovenská pošta veľmi citlivo vníma spätnú väzbu od svojich zákazníkov, pričom mnohé podnety založené na rastúcich nárokoch klientov sú postupne zapracovávané do interných postupov. Dôkazom, že pošta si cení všetky názory vedúce k zlepšeniu služieb, je aj hodnotiaci systém Staffino, prostredníctvom ktorého môžu klienti od jesene 2016 ohodnotiť 180 vybraných pobočiek v 5 kategóriách - Ochota a prístup, Rýchlosť vybavenia, Priestory pošty, Peňažné služby a Listové a balíkové služby.

Slovenská pošta si pripomenie pamiatku obetí holokaustu

Bratislava, 22. marca 2017

Výstavou „Pocta obetiam holokaustu“ a vydaním poštovej známky s rovnakým názvom si Slovenská pošta a Poštové múzeum pripomenú tragické udalosti druhej svetovej vojny a uctia si pamiatku jej obetí. Záštitu nad výstavou, ktorá predstaví študentské návrhy uvedenej poštovej známky, prevzal veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku, J. E. Zvi Aviner Vapni.
Výstava poukázaním na prvé deportácie Židov zo Slovenska do koncentračných táborov, ktoré sa začali pred 75 rokmi (v stredu 25. marca 1942), pripomína holokaust na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny. Spoluorganizátorom je Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Do projektu sa zapojili študenti 3. ročníka grafiky, ktorých práce prezentujú pohľady na tému holokaustu zhmotnené do skíc a grafík vyhotovených formou leptu.

Viac informácií nájdete tu

  

Slovenská pošta vydá poštovú známku k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

15. marca 2017

Pri príležitosti 200. rokov od narodenia významného slovenského národovca, evanjelického kňaza, politika, novinára, literárneho kritika a spisovateľa Jozefa Miloslava Hurbana vydá Slovenská pošta 17. marca 2017 novú poštovú známku. Tá je súčasťou emisného radu Osobnosti a jej nominálna hodnota je 0,50 €.
Poštová známka má rozmery 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie a vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou ju vytlačila pražská Poštovní tiskárna cenin. Motívom poštovej známky je zobrazenie Jozefa Miloslava Hurbana podľa dobovej litografie Eduarda Kaisera z roku 1849.
Pošta súčasne so známkou vydáva tzv. obálku prvého dňa s pečiatkou FDC (skratka ang. First Day Contact) s dátumom 17. 3. 2017 a domicilom obce Beckov. Motívom prítlače FDC obálky je zobrazenie slovenských národovcov s pečaťou prvej Slovenskej národnej rady. Na FDC pečiatke je zobrazený podpis Jozefa Miloslava Hurbana spoločne s perom. FDC rovnako vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha – v tomto prípade technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne.
Autorom výtvarných návrhov poštovej známky, FDC a FDC pečiatky aj rytiny známky a FDC je akademický maliar Rudolf Cigánik.
Slávnostné uvedenie poštovej známky sa uskutoční 19. marca 2017 od 15:30 v Kultúrnom dome Beckov v rámci Celonárodnej spomienky pri príležitosti 200. výročia narodenia J.M. Hurbana. Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Vizualizáciu známky si viete stiahnúť tu a tu. 

Slovenská pošta vyhlasuje súťaž o najkrajší list

15. marca 2017

Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR aj v tomto roku vyhlasuje súťaž o najkrajší list. Téma aktuálneho 46. ročníka národného kola sa spája s novým generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, ktorý nastúpil do funkcie v januári 2017.

Deti majú za úlohu zapojiť svoju predstavivosť a fantáziu a napísať generálnemu tajomníkovi list, v ktorom popíšu svoj zámer na presadenie pozitívnej zmeny vo svete: „Predstavte si, že ste poradcom nového generálneho tajomníka OSN; ktorý svetový problém by mal riešiť ako prvý a aké riešenie by ste navrhli?“ Slovenská pošta sa prostredníctvom súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie, ktorá zdôrazňuje význam tradičnej listovej komunikácie pre posilnenie medziľudských vzťahov a podporuje literárnu tvorbu mladých ľudí. 

Súťaž potrvá do 31. marca 2017 a napísaním originálneho listu sa do nej môžu zapojiť deti a mládež do 15 rokov. Listy je potrebné posielať na adresu Slovenskej pošty (Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica) alebo na e-mailovú adresu najkrajsilist@slposta.sk.

O víťazovi rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby. Víťazný list poputuje na posúdenie medzinárodnej porote a jeho autor či autorka získa pobyt v prírode a jednu z troch čítačiek, ktoré do súťaže venuje kníhkupectvo Martinus (ďalšie dve sú určené pre autorov listov, ktoré obsadia 2. a 3. miesto). Ďalšími hodnotnými cenami poteší vybraných súťažiacich spoločnosť SWAN.

Formálne náležitosti, ktoré musia listy spĺňať, sú uvedené na internetovej stránke Slovenskej pošty.

Slovenská pošta odpredáva majetok

13. marca 2017

Slovenská pošta vypísala ponukové konanie na odpredaj svojho nehnuteľného majetku. Ide o rôzne budovy a pozemky v Čadci, Košiciach, Štítniku a v Tvrdošíne. Odpredaj špecifikovaných nehnuteľností bol odsúhlasený na zasadnutí Dozornej rady, ktoré sa konalo 28.2.2017.

Záujemcovia o kúpu nehnuteľností musia preložiť písomnú ponuku, v ktorej uvedú svoje identifikačné údaje, špecifikáciu predmetu predaja, ponúknutú kúpnu cenu vrátane DPH, termín splatenia kúpnej ceny, spôsob platby, vyhlásenie o súhlase s podmienkami predaja a lehotu viazanosti preloženej ponuky, ktorá predstavuje minimálne tri mesiace od dátumu jej doručenia.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, a to najneskôr 13.4.2017 do 15:00 do podateľne Slovenskej pošty na Nám. SNP v Bratislave, alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu Sekcie správy majetku SP na Nám. SNP 35 v Bratislave.

Slovenská pošta umožňuje obhliadku jednotlivých nehnuteľností.

Odpredaj nehnuteľného majetku súvisí so snahou Slovenskej pošty o zefektívnenie svojho fungovania a hospodárenia. Jednotlivé ponuky s podrobnou špecifikáciou predávaných nehnuteľností sú zverejnené na internetovej stránke Slovenskej pošty www.posta.sk.

Slovenská pošta vydáva exkluzívnu poštovú známku s motívom zjavenia Panny Márie vo Fatime

13. marca 2017

Slovenská pošta pri príležitosti okrúhleho výročia fatimských zjavení vydáva 13.3.2017 poštovú známku „100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime“. Známka je výnimočná nielen pre svoj jedinečný dizajn, ale aj vďaka spolupráci s ďalšími krajinami – Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom, kde vychádza s rovnakým motívom – sochou Panny Márie Fatimskej vo Fatime.

Nová poštová známka má rozmery 30x80 mm vrátane perforácie a vychádza vo forme hárčeka (s jednou známkou). Technikou ofsetu ju vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha.

Súčasne s poštovou známkou pošta vydáva tzv. obálku prvého dňa s pečiatkou FDC (skratka ang. First Day Contact) s dátumom 13.3.2017 a domicilom mesta Bratislava. Prítlač FDC obálky zobrazuje pastierikov – deti, ktorým sa Panna Mária zjavila; v pozadí je Bazilika Panny Márie vo Fatime. Motívom FDC pečiatky je časť sochy Panny Márie Fatimskej s korunkou. FDC rovnako vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, v tomto prípade technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne.

Dizajn poštovej známky a hárčeka navrhol Túlio Coelho z portugalského Atelier Design&etc. Za dizajnom FDC a FDC pečiatky a rytiny FDC stojí uznávaný slovenský umelec Ľubomír Žálec.

Emisie poštových známok, pri ktorých Slovenská pošta spolupracuje s ďalšími krajinami, patria medzi veľmi žiadané. Pošta tiež pravidelne získava prestížne ocenenia na medzinárodných súťažiach o najkrajšie poštové známky Európy alebo sveta.

Slávnostná inaugurácia  poštovej známky sa uskutoční 13. marca 2017 o 14:00 h. v rámci sv. omše v  Kaplnke Panny Márie Fatimskej v Trenčianskej Závade. Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Známky si môžete stiahnuť tu a tu.

Novou hovorkyňou Slovenskej pošty je Martina Macková

1. marec 2017

Hovorkyňou Slovenskej pošty, a.s., sa od 1. marca 2017 stala Martina Macková. V rámci spoločnosti bude zastrešovať komunikáciu a vzťahy s médiami. Jej pozícia spadá do odboru komunikácie, ktorý okrem externej a internej komunikácie zabezpečuje aj CSR aktivity a sponzorské partnerstvá Slovenskej pošty.

Martina Macková vyštudovala politológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ako redaktorka začínala v regionálnom rádiu v Skalici, v rokoch 2006 – 2010 pôsobila vo Fun rádiu. Neskôr tri roky pracovala ako redaktorka a moderátorka v spravodajskej televízii TA3. Od roku 2013 zastávala pozíciu hovorkyne a PR manažérky v spoločnosti Incheba, a.s.

Mobilná verzia