Tlačové správy marec 2023

Slovenská pošta predáva ojazdené autá

Bratislava, 29. marec 2023

Slovenská pošta ponúka na predaj súbor ojazdených áut rozdelený do dvoch kategórií.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta o opatreniach v súvislosti so šírením žltačky typu A v Košiciach

Bratislava, 28. marec 2023

Priestory pôšt, pracovníci pôšt a aj poštoví doručovatelia sú vystavení každodennému priamemu kontaktu s klientmi, čo v prípade šíriacich sa infekčných ochorením vyžaduje prijímanie hygienických a iných opatrení na ochranu zamestnancov a klientov aj zo strany Slovenskej pošty.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta nadviazala spoluprácu s Ministerstvom vnútra a komunikácií Japonska

Bratislava, 21. marec 2023

Podpísaním spoločného dokumentu o spolupráci začiatkom marca 2023 sa na Slovenskej pošte, a.s., začal medzinárodný projekt, cieľom ktorého je vypracovanie štúdie pre optimalizáciu poštovej prepravnej siete a zefektívnenie prevádzky služieb v spracovateľských strediskách Slovenskej pošty po celej krajine.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Pošta vydá známku osobnosti Viktora Kubala

Bratislava, 17. marec 2023

Slovenská pošta vydá v pondelok 20. marca 2023 poštovú známku „Osobnosti: Viktor Kubal (1923 – 1997)“ so špecifickým symbolom T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta zvyšuje dostupnosť služieb štátu

Bratislava, 13. marec 2023

Slovenská pošta rozšírila poskytovanie služby osvedčovanie dokumentov a služby zaručenej konverzie do 583 pobočiek pošty po celom Slovensku. 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Pošta vydala známku k 20. výročiu vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

Bratislava, 9. marec 2023

Slovenská pošta vydala 1. marca 2023 poštovú známku „20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR“ s nominálnou hodnotou 2,00 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Deti sa môžu opäť zapojiť do súťaže o Najkrajší list

Bratislava, 8. marec 2023

Aj v tomto roku sa môžu deti vo veku od 9 do 15 rokov zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Svetová poštová únia a na Slovensku organizuje Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a jej oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Téma na rok 2023 je „Predstav si, že si superhrdina a tvojou úlohou je urobiť všetky cesty bezpečnejšími pre deti“ s dodatkom „Napíš niekomu list, v ktorom vysvetlíš, aké superschopnosti by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa". 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Mobilná verzia