Tlačové správy november 2018

Deti už 20 rokov píšu listy na adresu „Ježiško 999 99“

Bratislava 14. 11. 2018

Deti z celého Slovenska i sveta môžu aj v tomto roku písať prostredníctvom Slovenskej pošty Ježiškovi. Na pohľadnice a listy zaslané na adresu „Ježiško 999 99“ dostanú odpoveď aj milý rozprávkový darček. Jubilejný 20. ročník obľúbeného projektu Vianočná pošta v stredu 14. novembra v Rajeckej Lesnej slávnostne otvorili generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa, a Andrej Zaťko, generálny riaditeľ Poštovej banky, ktorá je hlavným partnerom podujatia. Jubilejný 20. ročník projektu prináša novinku – možnosť poslať pohľadnicu Ježiškovi cez špeciálnu aplikáciu.

Tajné želania, predstavy, túžby, pozdravy a kresbičky – cieľom Vianočnej pošty, ktorá vznikla v roku 1999, je podporovať tradície vo forme klasickej listovej korešpondencie, šíriť radosť a dobré posolstvá. Za roky fungovania projektu prišlo na adresu „Ježiško 999 99“ takmer 1,8 milióna želaní a kresieb od detí z celého sveta, pričom len vlani ich bolo takmer 105 tisíc. Najviac listov prišlo Ježiškovi tradične zo Slovenska. Okrem susedných a ďalších európskych štátov však deti posielali svoje pozdravy aj zo vzdialenejších a exotických krajín ako Bahrajn, Brazília, Čína, India, Kazachstan, Japonsko či Malajzia.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská pošta vydala poštovú známku s motívom vzácneho tureckého rukopisu

Bratislava 29. 11. 2018

Slovenská pošta vydala novú poštovú známku, ktorej motívom je vzácny turecký rukopis zo zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave zapísaný do medzinárodného registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  

Poštová známka rozmerov 44,4 × 55,4 mm vrátane perforácie vyšla vo forme upraveného tlačového listu so štyrmi známkami a dvoma kupónmi. Jej motívom je ilustrácia rukopisu Maʼrifetnāme (Kniha vied) od učenca Ibrāhīma Hakkī-ho (1705 – 1772). Ilustrácie tohto rukopisu z roku 1813 patria k najreprezentatívnejším exemplárom tzv. Bašagićovej zbierky, ktorá sa nachádza v zbierkovom fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave. Známku vytlačila Tiskárna Hradištko.

Viac informácií nájdete tu

Význam pečiatky v poštových službách priblíži samostatná výstava

Bratislava 29.11.2018

Poštové múzeum Slovenskej pošty vo štvrtok 29. novembra otvára pre verejnosť zaujímavú výstavu s názvom „Pečiatka v poštových službách“. Výstava mapuje pečiatky pošty od ich oficiálneho zavedenia na našom území.

Minulý rok uplynulo 200 rokov od oficiálneho zavedenia poštových pečiatok na všetkých v tom období existujúcich poštových úradoch na našom území. Práve toto významné výročie si Poštové múzeum pripomína výstavou, ktorá mapuje pečiatky pošty v ich viac ako dvestoročnej histórii. Návštevníci tak môžu očakávať nielen listy zasielané poštou, ktoré sú priamym svedectvom pečiatkovania v rôznych obdobiach existencie poštových služieb, ale aj množstvo pozoruhodných trojrozmerných exponátov zo zbierky Poštového múzea a obrazový materiál sprevádzaný zaujímavými a vzájomne previazanými textami. Výstava chce takýmto spôsobom pripomenúť starobylosť poštárskeho remesla a priblížiť návštevníkom vývoj poštových služieb, s ktorými je pečiatka neoddeliteľne spätá. Výstava zaujme aj detských návštevníkov, pre ktorých je pripravená priehradka s možnosťou pečiatkovania naozajstnou, v poštovej prevádzke na Slovensku platnou poštovou pečiatkou Detskej pošty.

Viac informácií nájdete tu

Nová hovorkyňa Slovenskej pošty

Bratislava, 30.11. 2018

Od 1. decembra 2018 posilní komunikačný tím Slovenskej pošty nová hovorkyňa Eva Rovenská.

Eva Rovenská prichádza do komunikačného tímu Slovenskej pošty z pozície PR špecialistky a hovorkyne Bratislavskej integrovanej dopravy, kde pôsobila tri roky.

Predtým pôsobila v dvoch PR agentúrach ako PR konzultant, kde zastrešovala externú komunikáciu pre klientov z oblasti priemyslu, dopravy, energetiky a profesijné združenia.

Eva Rovenská nahradí na poste hovorkyne Slovenskej pošty Martinu Mackovú, ktorá na pošte pôsobila od marca 2017.

Viac informácií nájdete tu.

Mobilná verzia