Tlačové správy október 2019

Slovenská pošta si pripomína 70. výročie diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom

Bratislava 7. októbra 2019
 

Spomienkou na 70. výročie diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom budú aj tradičné poštové známky, ktoré vydá Slovenská pošta spoločne s Čínskou ľudovou republikou.

Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou: Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc“, s nominálnou hodnotou 1,30 €.

Motívom známky je bronzová, pozlátená faléra konského postroja z pohrebiska z 8. storočia z obdobia Avarského kaganátu objaveného v roku 2017 pri stavbe obchvatu D4/R7 v Podunajských Biskupiciach. 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta spolu s vyše 190 poštami na celom svete oslavuje 145. výročie Svetovej poštovej únie

Bratislava 9. októbra 2019
 
192 pôšt na celom svete dnes oslavuje 145. narodeniny Svetovej poštovej únie. Slovenská pošta je súčasťou najväčšej medzinárodnej organizácie koordinujúcej pošty a svetový poštový systém od 18. marca 1993. Aj vďaka tomu úspešne doručuje medzinárodné zásielky denne do všetkých kútov sveta.
 
Svetový deň pošty bol vyhlásený v Tokiu v roku 1969 na pripomienku založenia Svetovej poštovej únie v roku 1874. Svetová poštová únia je medzinárodne rešpektovanou odbornou organizáciou, ktorá uviedla do života jednotné podmienky distribúcie zásielok platné pre pošty a ich zákazníkov na celom svete. Svetová poštová únia svojou činnosťou dbá najmä o rozvoj a medzinárodnú spoluprácu pôšt a poštových služieb.
 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydá špeciálnu poštovú známku k štyridsiatemu výročiu založenia Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty

Bratislava 10. októbra 2019
 

Slovenská pošta vydá 11. októbra 2019 špeciálnu poštovú známku k štyridsiatemu výročiu založenia Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Poštová známka vychádza v rámci tradičného emisného radu „Ochrana prírody“ pod názvom „Ovocné stromy - hruška obyčajná“.

Motívom poštovej známky je pohľad na krajinu Bielych Karpát so solitérom jedinečného kultivaru hrušky obyčajnej – ružovej. Práve výskytom viacerých druhov raritných odrôd starých ovocných stromov, ktoré sa už nevyskytujú nikde v prírode, sa táto chránená krajinná oblasť vyznačuje. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, medzihárčia, obálky a pečiatky je akademický maliar Karol Felix.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Mobilná verzia