Vyhlásenie verejného ponukového konania a výsledok verejného ponukového konania 

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vl. č. 803/S vyhlasuje verejné ponukové konanie za účelom predaja cenných papierov spoločnosti 365.bank, a. s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vl. č. 501/B.

Záujemca predkladá ponuku do 20. novembra 2023.   

Všetky informácie tu

 


 

 

 

Mobilná verzia