Fotografie z podujatí 

Podpora Ligy proti rakovine

   

Podpora organizácie národných filmových cien „Slnko v sieti“

  

Podpora súťaže v spoločenskom tanci venovanej detským a juniorským kategóriám - Grand Gala

  

Podpora Medzinárodných plaveckých pretekov Banská Bystrica Cup 2017

  

Podpora organizácie benefičného galavečera Štvorlístok pre talenty

  

Podpora organizácie 22. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského

  
 

Ďakovné listy

Teplička nad Váhom Základná škola s materskou školou

ADELI 2017

Quo Vadis, o.z.

Rajecká lesná

Montessori, o.z.

                                                                                               Naši partneri v eZvestiach

eZvesti 03-2017 Grand Gala

eZvesti 07-2017 projekt Do práce na bicykli

eZvesti 11-2017 WHO´S THAT KIDZ; Art Film Fest Košice 2017

eZvesti 13-2017 projekt Káčer na bicykli; projekt Štvorlístok pre talenty

Mobilná verzia