Odpredaj nehnuteľného majetku Slovenskej pošty

Informácie o pláne predaja nehnuteľného majetku             
v roku 2023  

Slovenská pošta plánuje v roku 2023 pokračovať v komerčnom predaji nehnuteľného majetku. V prípadoch predaja hodných osobitného zreteľa, musí o predaji rozhodnúť Predstavenstvo Slovenskej pošty, a. s., aspoň trojpätinovou väčšinou všetkých členov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Dôvody hodné osobitného zreteľa sú: scelenie pozemkov, zosúladenie majetkových vzťahov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby, mimoriadna ekonomická situácia spoločnosti, ktorá by takýmto predajom preukázateľne odvrátila bezprostredne hroziace následky, ktorých škoda je vyššia ako prípadná strata z predaja, prípadne iný predaj, kedy ponuka na kúpu majetku prevyšuje všeobecne preukázateľnú trhovú cenu nehnuteľnosti v čase a mieste počas zrejme dostatočne trvalého obdobia, podpora všeobecne prospešných služieb.
 

Zápisnice zo zasadania Komisie pre odpredaj nehnuteľného majetku:

 • Zápisnica zo zasadania KONM: 14/2023
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 11/2023
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   9/2023
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   7/2023
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   2/2023
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   7/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   6/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   5/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   4/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   3/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   2/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   1/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   7/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   6/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   5/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   4/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   3/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   2/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   1/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   6/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   5/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   4/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   3/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   2/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   1/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   6/2018
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   5/2018
 • Zápisnica zo zasadania KONM:   4/2018


Aktuálna ponuka predaja nehnuteľného majetku:

Nová Bošáca
Nitra - Dolné Krškany
Veľký Meder
Jelšava
Ilava
Bratislava - Staré mesto
Pastovce
Nemšová
Oravský Podzámok
Ožďany 

 

 

 

Mobilná verzia