Súťaž o najkrajší list 2020

Víťazkou tohtoročného národného kola 49. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov na tému „Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“ sa stala dvanásťročná Evka Grajcárová z východoslovenskej obce Palín, okres Michalovce. Vo svojom liste, ktorý adresovala prezidentke Slovenskej republiky, píše o tom, ako sa svet po vypuknutí pandémie náhle zmenil. Opisuje, ako jej v izolácii odrazu chýbajú skutočnosti ako je škola, učitelia, stretávanie sa so spolužiakmi, či voľný pohyb, pričom ich hodnotu si dovtedy veľmi neuvedomovala.

Napriek tomu, že na Slovenku vyhlásená mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 skomplikovala každoročnú súťaž o Najkrajší list, deti zasielali listy, aj keď nesedeli v školských laviciach. Jednou z podmienok súťaže bolo zaslanie rukou písaného listu v obálke na adresu Slovenskej pošty. Súťaž bola vyhlásená vo februári avšak s prihliadnutím na riziko šírenia ochorenia COVID-19 Slovenská pošta umožnila zaslanie listu do súťaže aj ako prílohu e-mailu, napríklad vo forme skenu alebo kvalitnej fotografie. Cieľom bolo chrániť zdravie zamestnancov ako aj zdravie detí a ich rodičov.

Celkovo na adresu Slovenskej pošty prišlo 185 listov. Do súťaže sa zapojilo 56 základných škôl a 19 jednotlivcov. E-mailom prišlo 43 scanov listov.

Víťazi súťaže Najkrajší list 2020:

1. miesto    „Život počas pandémie“                    

                    - Eva Grajcarová, 12 rokov, ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka 104, 072 31 Palín

2. miesto       „Zamyslenie nad hodnotami“

                        - Sofia Čulíková, 13 rokov, ZŠ Košická Belá 235, 044 65  Košická Belá

3. miesto     „Môj bezprostredný svet“

                    - Lucia Obuchová, 12 rokov, ZŠ J.A. Komenského, 945 01  Komárno

4. miesto     „Porovnanie dnešného sveta s minulým“

                    - Diana Kaščáková, 11 rokov, ZŠ Cernina 30, 090 16  Cernina

5. miesto     „List babke o dnešnom svete“

                    - Karolína Troppová, 13 rokov, ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1/A, 900 01  Modra

49. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov - Podmienky súťaže

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenkej repubiky. Téma na rok 2020 je „Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“. Mladí autori najlepších listov môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny od Slovenskej pošty a partnerov súťaže.  

Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. Úlohou účastníkov je napísať list adresovaný dospelým, v ktorom im povedia o tom, ako vnímajú svet okolo seba a ako sa v ňom cítia. Vítané sú aj autorské ilustrácie. Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou a musí obsahovať formálne znaky listu, t. j. dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy.

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na autorov piatich slovenských najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny – knižné balíčky od kníhkupectva Martinus a vydavateľstva Slovart, spoločenské hry od spoločnosti Otavius, darčekové poukážky na nákup školských potrieb od spoločnosti Ševt, vstupenky do Slovenského národného múzea. Slovenská pošta venuje autorovi víťazného listu pobyt v horskom prostredí pre celú rodinu. Tento rok tvorca Najkrajšieho listu 2020 vyhrá aj trekingový bicykel od partnera súťaže Andrea Shop. Víťazný najkrajší list bude preložený do angličtiny a poputuje do medzinárodného kola súťaže. Víťaz medzinárodného kola dostane špeciálnu medailu Svetovej poštovej únie a môže získať výlet priamo do jej hlavného sídla vo švajčiarskom Berne.

 

Téma: Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“​

Pravidlá:

  • súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov
  • trvanie: od februára do 27. marca 2020
  • adresa doručenia listov: Slovenská pošta, a.s., Komunikačný tím, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava, označený ako Súťaž o najkrajší list 2020
  • rukou napísaný list musí obsahovať všetky formálne znaky listu (dátum, oslovenie, úvodný pozdrav, záverečný pozdrav a podpis)
  • dodržanie témy
  • rozsah do 800 slov; vítané sú aj vlastné ilustrácie

Do medzinárodného kola postupuje víťaz národného kola Najkrajší list 2020.

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

Tlačovú správu nájdete tu. 

 

Súťaž o Najkrajší list - predchádzajúce ročníky

Mobilná verzia