Súťaž o najkrajší list 2020

Súťaž v písaní listov pre deti a mládež, Najkrajší list 2020, končí už o týždeň. Posledný termín pre zapojenie sa do súťaže je 27. marec 2020. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov a obyvateľov, rodičia s deťmi môžu posielať listy do súťaže aj v prílohe e-mailu napríklad vo forme skenu alebo kvalitnej fotografie listu. E-mailová adresa pre posielanie súťažných listov je najkrajsilist@slposta.sk.

 

49. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov - Podmienky súťaže

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenkej repubiky. Téma na rok 2020 je „Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“. Mladí autori najlepších listov môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny od Slovenskej pošty a partnerov súťaže.  

Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. Úlohou účastníkov je napísať list adresovaný dospelým, v ktorom im povedia o tom, ako vnímajú svet okolo seba a ako sa v ňom cítia. Vítané sú aj autorské ilustrácie. Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou a musí obsahovať formálne znaky listu, t. j. dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy.

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na autorov piatich slovenských najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny – knižné balíčky od kníhkupectva Martinus a vydavateľstva Slovart, spoločenské hry od spoločnosti Otavius, darčekové poukážky na nákup školských potrieb od spoločnosti Ševt, vstupenky do Slovenského národného múzea. Slovenská pošta venuje autorovi víťazného listu pobyt v horskom prostredí pre celú rodinu. Tento rok tvorca Najkrajšieho listu 2020 vyhrá aj trekingový bicykel od partnera súťaže Andrea Shop. Víťazný najkrajší list bude preložený do angličtiny a poputuje do medzinárodného kola súťaže. Víťaz medzinárodného kola dostane špeciálnu medailu Svetovej poštovej únie a môže získať výlet priamo do jej hlavného sídla vo švajčiarskom Berne.

Súťaž sa začala 10. februára 2020, listy je potrebné poslať najneskôr do 27. marca 2020 na adresu Slovenská pošta, a.s., Komunikačný tím, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom „Súťaž o Najkrajší list 2020“.

Téma: Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“​

Pravidlá:

  • súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov
  • trvanie: od februára do 27. marca 2020
  • adresa doručenia listov: Slovenská pošta, a.s., Komunikačný tím, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava, označený ako Súťaž o najkrajší list 2020
  • rukou napísaný list musí obsahovať všetky formálne znaky listu (dátum, oslovenie, úvodný pozdrav, záverečný pozdrav a podpis)
  • dodržanie témy
  • rozsah do 800 slov; vítané sú aj vlastné ilustrácie
  • výsledky súťaže budú zverejnené v máji 2020

Do medzinárodného kola postupuje víťaz národného kola Najkrajší list 2020.

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

Tlačovú správu nájdete tu. 

 

Súťaž o Najkrajší list - predchádzajúce ročníky

Mobilná verzia