PoštaPOINT

Buďte súčasťou rastúcej siete PoštaPOINTov a umožnite svojim zákazníkom pohodlné doručenie zásielok, zatiaľ čo zvyšujete svoje tržby a posilňujete svoju pozíciu na trhu.

Čo je to PoštaPOINT?

 • PoštaPOINT je inovatívne a výhodné partnerstvo s lídrom na trhu - Slovenskou poštou, ktoré vám prináša príležitosť stať sa dôležitým kontaktným miestom pre výdaj poštových zásielok vo vašej komunite.

 • Partner zabezpečuje služby PoštaPOINTu na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy so Slovenskou poštou.

Služby poskytované v PoštaPOINTe

 • Vydávanie balíkových zásielok (aj s úhradou dobierky v hotovosti alebo platobnou kartou na všetkých PoštaPOINToch).

 • Možnosť využiť poskytnuté zariadenie aj na platbu kartou za tovar/služby partnera.

 • V blízkej budúcnosti podaj zásielok a poštových poukazov.

 • Služby sú poskytované počas otváracích hodín partnera.

Technické vybavenie pre PoštaPOINT

 • Služby sú poskytované cez multifunkčné zariadenie 4 v 1 (spustenie webovej Aplikácie PoštaPOINT, čítačka čiarových kódov zásielok, platobný terminál pre zásielky a platobný terminál pre partnerove služby).

 • Zariadenie je poskytnuté bezplatne.

 • Zariadenie je možné využiť aj na platbu kartou za služby/tovar partnera bez mesačných paušálnych poplatkov.

 • Pre vstup do Aplikácie PoštaPOINT je potrebné mať vytvorený účet na webe Slovenskej pošty: Pošta ID.

 • Pre spustenie Aplikácie https://pudo.posta.sk/ je potrebné mať prístup na internet (wifi alebo dátovú SIM kartu).

Činnosti PoštaPOINTu

 • Zásielky sú na PoštaPOINT dovezené v dohodnutom čase.

 • Prevzatie, výdaj a vrátenie zásielok sa realizuje jednoduchým skenovaním čiarového kódu.

 • Zákazník pre výdaj zásielky potrebuje poznať svoj PIN, ktorý mu je zaslaný cez SMS alebo email alebo ho nájde v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty.

Platby za zásielky

 • Partner prijíma hotovostné aj bezhotovostné platby za zásielky, a to platobnými kartami bezkontaktne alebo cez magnetický prúžok.

 • Peňažné hotovosti partner odvádza bankovým prevodom v dohodnutých intervaloch na základe e-mailových výziev od Slovenskej pošty.

Vyplácanie odmeny a vyúčtovanie

 • Partnerovi je vyplatená odmena za zásielku a osobitne za prijatie hotovosti/bezhotovosti.

 • Vyúčtovanie odmeny dostane partner v 1. deň nasledujúceho mesiaca.

 • Fakturácia sa realizuje automaticky bez potreby vystavenia faktúry partnerom.

 • Úhrada odmeny je realizovaná automaticky v dohodnutej splatnosti.

Výhody pre partnera

 • Získate nových návštevníkov prevádzky, ktorí si môžu zakúpiť váš tovar alebo služby.
 • Dostanete sa viac do povedomia okolia.
 • Získate konkurenčnú výhodu oproti iným prevádzkam v obci.
 • Ak ste samospráva, občania ocenia vašu službu verejnosti.
 • Nepotrebujete žiadne technické vybavenie, len pripojenie na internet (wifi, dátová SIM karta) a vytvorenie konta v Moja ePošta.
 • Prostredníctvom multifunkčného zariadenia vám zákazníci môžu platiť kartou aj za vaše služby alebo tovar. Za zariadenie neplatíte žiadne mesačné poplatky.

Ako sa stať PoštaPOINTom?

Slovenská pošta vyhlási tzv. Verejný návrh – výzvu (podľa § 276, ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) pre každú obec, kde sa rozhodne hľadať partnerov. Do výzvy sa môže prihlásiť každý podnikateľský subjekt, ktorý splní podmienky Verejného návrhu.

 1. V systéme ERANET, ktorý využíva Slovenská pošta na verejné obstarávanie, vyhľadajte a prečítajte verejný návrh na uzavretie zmluvy pre vašu lokalitu a uistite sa, že spĺňate všetky podmienky.

 2. Ak máte záujem, registrujte sa v systéme ERANET, prihláste sa, stiahnite a vyplňte „Žiadosť", ktorú následne nahrajte do systému a odošlite.

 3. Po odoslaní Žiadosti obdržíte potvrdzovací e-mail od Slovenskej pošty a po jej spracovaní vás budeme kontaktovať.

 4. Prvý uchádzač, ktorý úspešne odošle Žiadosť a splní všetky podmienky, sa stane PoštaPOINTom pre danú lokalitu.

Radi vám pomôžeme

Odpovieme na vaše otázky. Spojte sa s odborníkom zo Slovenskej pošty, aby sme spoločne našli najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Ozvite sa.

Časté otázky

Aké otváracie hodiny sa vyžadujú?

V pracovných dňoch od pondelka do piatka. Minimálne otváracie hodiny sú zverejnené v každom Verejnom návrhu. Zväčša ide minimálne o 5 hodín v jednom dni a týždenne spolu o 40 hodín.

Koľko priestoru budem potrebovať?

Minimálne 2 m2 hlavne pre skladovanie zásielok a priestor pre obsluhu zákazníkov.

Aké vybavenie potrebujem?

Stabilné pripojenie na internet pre technické zariadenie, ktoré poskytne Slovenská pošta. Zariadenie potrebuje pripojenie prostredníctvom wifi alebo vlastnej SIM karty s dátovou službou v minimálnom rozsahu 10 MB na 1 deň prevádzky.

Aké sú požiadavky na lokalitu, v ktorej sa prevádzka nachádza?

Základnou požiadavkou je intravilán obce, verejne prístupné miesto, možnosť blízkeho parkovania do 100 metrov pre pohodlnú dostupnosť a minimálna vzdialenosť od iného poštového miesta podľa podmienok Verejného návrhu. Slovenská pošta chce byť dostupná v čo najširšom priestore.

Akú odmenu môžem dostať?

Odmena je vyplácaná za každú vydanú zásielku bez ohľadu na jej hmotnosť. Za výber dobierkovej sumy dostanete príplatok. Odmena nie je závislá od dĺžky trvania zmluvného vzťahu.

Môžem poskytovať služby Slovenskej pošty, aj keď už poskytujem poštové služby pre iný podnik?

Áno, Slovenská pošta nevyžaduje exkluzivitu a nesankcionuje ju. Právne naopak je vítaná, nakoľko máte skúsenosti v tejto oblasti.

Ak bude viacero uchádzačov, koho vyberiete?

Uchádzača, ktorý sa prvý prihlási a zároveň spĺňa všetky podmienky verejného návrhu. Ak nespĺňa podmienky alebo nedôjde k podpisu Mandátnej zmluvy, Slovenská pošta osloví ďalšieho uchádzača, ktorý sa prihlásil a zaslal Žiadosť o zaradenie do zoznamu poskytovateľov.

Ak budem potrebovať zavrieť prevádzku, čo sa stane?

Uzatvorenie prevádzky sa nahlasuje na určený kontakt. Zásielky budú prevzaté a ostatné presmerované na určenú poštu. Zákazníci sa o presmerovaní zásielky dozvedia prostredníctvom SMS, e-mailu alebo v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty.

Ak mám záujem stať sa PoštaPOINTom, kde môžem volať, písať?

Ak je na lokalitu vypísaný verejný návrh, stačí sa prihlásiť. Ak lokalita nie je vyhlásená, napíšte na adresu pointy@slposta.sk. Lokalitu zvážime a ozveme sa.

Ak sa mi pokazí zariadenie, čo budem robiť?

Vydávať zásielky môžete cez mobil alebo tablet alebo počítač, ktorý má pripojenie na internet a fotoaparát alebo kameru. Stačí zadať link: https://pudo.posta.sk/ a prihlásiť sa rovnako ako do zariadenia. Nebude sa však dať platiť kartou za dobierku, len hotovosťou. Nefunkčnosť je potrebné nahlásiť na kontakt uvedený v Aplikácii. Donesieme Vám nové zariadenie.