Listová zásielka

Listová zásielka je najmä korešpondencia, reklamná adresovaná zásielka a slepecká zásielka určená na zasielanie písomných oznámení alebo drobných predmetov v rámci celého Slovenska.

Charakteristika

Lehota prepravy
 • list 1. triedy - nasledujúci pracovný deň po dni podania
 • list 2. triedy - druhý pracovný deň po dni podania
 • list slepecký - druhý pracovný deň po dni podania
 • reklamná adresovaná zásielka (RAZ) - štvrtý pracovný deň po dni podania
 • Norma kvality je definovaná v Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby.
Hmotnosť
 • lístok: do 20 g
 • list 1. triedy, list 2. triedy (plochý tvar, zvitok, nepravidelný tvar): do 2 kg
 • RAZ (plochý tvar, nepravidelný tvar): do 2 kg
 • list slepecký: do 7 kg
Rozmery
 • lístok a listová zásielka plochého tvaru:
  min.:
   14 x 9 cm, max: lístok 23,5 x 12 cm, listová zásielka plochého tvaru d + š + h (hrúbka) = maximálne 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm
 • listová zásielka nepravidelných tvarov - vypočítajte si rozmer vašej zásielky
Za listovú zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, bezhotovostne, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom
Zodpovednosť
 • za nedodanie, stratu,  zničenie alebo poškodenie s úbytkom obsahu listovej zásielky nie je poskytovaná náhrada škody

Služby k listovej zásielkespäť

Odosielateľ
 • Odpovedná služba k listu 1. a 2. triedy, Storno zásielky, Nedoposielať, Uložiť ... dní, Nevrátiť, Späť:
Adresát
 • Časové doposielanie
Info služby
 • Informácia o sledovaní zásielok

Ako podať listovú zásielkuspäť

List 1. a 2. triedy a list slepecký:

 1. Uveďte adresu prijímateľa – do pravej dolnej časti adresnej (prednej) strany listovej zásielky. Ak cenu za zásielku hradíte bezhotovostným spôsobom, uveďte aj vašu adresu (odosielateľa do ľavého horného rohu zásielky). V prípade že požadujete, aby bola vaša zásielka adresovaná na ktorúkoľvek poštu (nie na dodávaciu poštu adresáta) alebo aby bola dodaná len na poštu (nebola doručovaná na adresu adresáta), do adresy adresáta uveďte meno a priezvisko adresáta, Poste restante, PSČ a názov pošty.
 2. Ak listom zasielate drobné predmety, dôkladne zabezpečte ich vnútorné balenie, aby nevyčnievali z obalu a aby nemohlo dôjsť k poškodeniu obalu.
 3. Ak chcete, aby sa váš list dostal k adresátovi už v nasledujúci pracovný deň, požiadajte o zaslanie listu 1. triedou, prípadne na ľavú stranu obálky uveďte poznámku „1. trieda“.
 4. List slepecký označte poznámkou „Slepecká zásielka"  – v pravej hornej časti adresnej strany zásielky.
 5. List 1. a 2. triedy odovzdajte pri priehradke na pošte, prípadne ho vhoďte do poštovej schránky SP – v tomto prípade na liste musia byť nalepené poštové známky správnej hodnoty podľa príslušnej hmotnostnej kategórie listu a lehoty prepravy (triedy). List uhradený vopred,  tzn. online v ePodacom hárku alebo Mobilnej aplikácii, môžete vložiť do poštovej schránky označenej logom online úhrada.
 6. List slepecký odovzdajte pri priehradke na pošte, takýto list nie je možné podať vložením do poštovej schránky.

RAZ (podaj jednorázovo od 50 ks):

 1. Reklamné adresované zásielky môžete podávať bez obalu (ako korešpondenčný lístok) alebo v uzatvorených obaloch.
 2. Súčasťou RAZ môžu byť aj drobné predmety a ukážky tovaru nepatrnej hodnoty, ktoré priamo súvisia so zasielaným oznámením a v tomto oznámení je na ne odvolávka. Táto príloha musí byť úplne identická v rámci jedného podaja a nemôže narušiť formátový obrys zásielky a tým znemožniť jej doručenie do domových listových schránok.
 3. K RAZ  môžete priložiť odpovednú zásielku alebo platobný doklad (platobný doklad môže mať vyplnenú adresu adresáta, adresu odosielateľa, resp. variabilný symbol, ak predstavuje identifikačné číslo).
 4. Na obálku vypíšte adresu prijímateľa – do pravej dolnej časti adresnej (prednej) strany obálky.
 5. Zásielky označte poznámkou „D+4“ v ľavej hornej štvrtine adresnej strany.
 6. RAZ odovzdajte pri priehradke na pošte, tieto zásielky nie je možné podať vložením do poštovej schránky.

Všetky druhy obálok k zásielkam vám ponúka www.skclub.sk.

 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia