POSTservis

POSTservis vám ponúka komplexné riešenia na spracovanie vašich zásielok v oblasti hromadnej korešpondencie a spracovania materiálu a tovaru.

Spracujeme pre vásspäť

 • bankové výpisy
 • faktúry
 • upomienky a výzvy
 • direct maily
 • informačné listy
 • časopisy, katalógy, brožúry
 • rôznorodý tovar (aj pre zásielkové obchody)
 • vkladanie 3D predmetov

Výhody POSTservisspäť

 • flexibilita
 • úspora nákladov
 • transparentnosť
 • zjednodušenie logistiky
 • služby sa prispôsobujú individuálnym požiadavkám zákazníkov
 • výhodná cena

Služby POSTservisspäť

POSTservis Mail

Tlač dokumentov, prípadne dotlač do formulárov z dátových súborov

POSTservis Pack
 1. Zabezpečenie spotrebného materiálu
 2. Skladovanie
  • skladovanie tovaru na paletových aj regálových pozíciách
  • komplexné skladové hospodárstvo
  • riadenie stavu zásob
 3. Spracovanie tovaru a kompletizácia zásielok
  • balenie do rôznych obalových materiálov (kartonáž, fólia, obálka a pod.), príprava sprievodných dokladov
  • označovanie zásielok adresným štítkom
  • príjem vrátených zásielok – rozbalenie a zaradenie do skladu
 4. Expedícia
  • výstupná kontrola, evidencia zásielok
  • podaj zásielok do poštovej siete
 5. Doplnkové služby podľa vašich požiadaviek

Postup pri spracovaní hromadnej korešpondencie

 1. Zašlete informácie v elektronickej podobe.
 2. My vám informácie:

Koľko stoja služby POSTservis

Ceny POSTservis sa stanovujú zmluvne.

Kontakt

Slovenská pošta, a. s.
POSTservis
Bojnická 14
831 04 Bratislava
Tel.: 02/49 22 23 66, 02/49 22 23 41, 02/49 22 26 62
e-mail: postservis@slposta.sk

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia