Platobná a e-Money inštitúcia poskytujúca platobné služby na pošte

Sme etablovaná platobná a e-Money inštitúcia s významnými referenciami na slovenskom trhu, založená v roku 2012 ako spoločný podnik platobných služieb Slovenskou poštou a Poštovou bankou. Spájame svet platieb a inovácií so širokou sieťou Slovenskej pošty a našim cieľom je prinášať na trh nové platobné služby. Sme držiteľom licencie Platobnej inštitúcie, licencie inštitúcie elektronických peňazí a licencie MasterCard pre vydávanie kariet a taktiež sme členom Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR a Združenia pre bankové karty (ZBK).  

Naše produkty a služby poskytujeme v širokej sieti Slovenskej pošty:

Rýchly vklad
Rýchly výber
Rýchla platba faktúr
SKPAY karta
Mzdová karta SKPAY
Poštová karta
Western Union
ePOUKAZ
Služby cestujúcim
PAY by square generátor

INFOLINKA SKPAY                                     

Informácie o službách a produktoch získate na Zákazníckej linke SKPAY 0850 211 922 v čase od 08:00 – 18:00hod.

Informácie o Poštovej karte 0850 122 413 v pracovných dňoch od 08:00 – 17:00hod.
Blokovanie Poštovej karty +421 48 4378 970 v pracovných dňoch od 08:00 – 16:00hod.

Blokovanie SKPAY karty/mzdovej karty (nonstop linka) +421 2 20 303 777.

E-mailový kontakt na vaše podnety/dotazy: skpay@skpay.sk

Mobilná verzia