Zberné jazdy

Prostredníctvom zberných jázd vám zabezpečíme odvoz a dovoz zásielok na vami zvolené miesto a v dohodnutom čase. Odvoz a dovoz môžete využiť spoločne alebo jednotlivo.

Zberné jazdy môžete využiť na:
 • listové zásielky,
 • doporučené zásielky, poistené zásielky,
 • úradné zásielky,
 • letáky,
 • balíky,
 • poštové poukazy (dovoz bez peňazí),
 • zmluvné listy,
 • expres zásielky (odvoz okrem Expres Kuriér 60),
 • zmluvné balíky.

Zmluvná zberná jazda späť

Zmluvnú zbernú jazdu vám zabezpečíme na základe písomnej zmluvy, ktorú uzatvoríte prostredníctvom vášho obchodného manažéra.

Výhody zmluvnej zbernej jazdy
 • Nemusíte chodiť na poštu - zásielky za vás odvezieme na poštu a odošleme
 • Odvezieme/dovezieme zásielky aj pre vaše pobočky/iné organizácie (ak sa nachádzajú v doručovacom obvode pošty, ktorá pre vás zabezpečuje zbernú jazdu)
 • Spracujeme za vás podacie doklady k zásielkam
Postup pri odvoze zásielok
 1. Na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase pripravíte zásielky spolu s podacími dokladmi. Zásielky môžete podať aj online prostredníctvom aplikácie ePodací hárok.
 2. Odovzdanie zásielok potvrdíte v nami predloženom Protokole k zbernej jazde.
 3. Zásielky prepravíme na poštu a ešte v ten deň ich podáme.
 4. Potvrdené podacie doklady vám vrátime pri najbližšej zbernej jazde, k zásielkam podaným elektronicky vám pošleme elektronickú potvrdenku podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.
Postup pri dovoze zásielok
 1. Zásielky vám dovezieme na zmluvne dohodnuté miesto.
 2. Z vašej strany treba zabezpečiť, aby zásielky preberala osoba na to oprávnená v zmysle čl. 18 Poštových podmienok – Všeobecná časť.
 3. Zásielku, ktorú nie je možné dodať zbernou jazdou, si prevezmete na pošte. Jej príchod vám oznámime formou písomného oznámenia o uložení zásielky alebo odoslaním SMS/e-mail avíza.

Využiť môžete doplnkovú službu Spracovanie dokladov, prostredníctvom ktorej pre vás zabezpečíme vyplnenie podacích dokladov k zásielkam.

Služby k zberným jazdámspäť

 • Spracovanie dokladov - pre objednávateľa zabezpečíme vyplnenie podacích dokladov (napríklad podacích hárkov), okrem vyplnenia poštových poukazov
 • SMS oznamovanie zásielok - pre objednávateľa zabezpečíme odoslanie informačnej SMS správy o zásielkach, ktoré mu zberná jazda doručí
 • E-mailové oznamovanie zásielok - pre objednávateľa zabezpečíme odoslanie e-mailovej správy o zásielkach, ktoré mu zberná jazda doručí

Koľko stoja zberné jazdyspäť

Ceny Zbernej jazdy sa dohodnú zmluvne.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia