Informácie k otváracím hodinám pôšt 

Zoznam pôšt s hodinami pre verejnosť

Zoznam pôšt a štandardné otváracie hodiny (xls súbor)
Slovenská pošta, a.s., si vyhradzuje právo vykonať krátkodobé zmeny v otváracích hodinách pôšt.

Zoznam pojazdných pôšt s otváracími hodinami

Zoznam pojazdných pôšt s otváracími hodinami (xls súbor)

Stanovištia motorizovaných doručovateľov

Stanovištia doručovateľov v obciach, kde sú poštové služby zabezpečené prostredníctvom motorizovaného doručovateľa (xls súbor)

Miesta bez doručovania a miesta s obmedzeným doručovaním

Miesta bez doručovania a miesta s obmedzeným doručovaním 

Zoznam poštových schránok

Zoznam poštových schránok

Mobilná verzia