Poistenie domácnosti 

 •  

Poistenie domácnosti je určené pre držiteľov Poštovej karty a dostupné na každej pošte.

Poistenie domácnosti zahŕňa:

 • domácnosť, všetky nezabudované veci v domácnosti – nábytok, bielu a čiernu elektroniku, odevy a obuv, športové potreby, ale aj umelecké diela, zbierka alebo finančnú hotovosť,
 • škody, ktoré nastanú v dôsledku živelných rizík (požiaru, výbuchu, úderu blesku, víchrice, povodne a záplavy, zemetrasenia a iných), vodovodných škôd, odcudzenia, vandalizmu, skratu,
 • poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi vašej domácnosti tretím osobám a tiež asistenčné služby.

Čo získate vďaka poisteniu? 

 • Škody na majetku kryté do výšky 10 000 eur (na niektoré predmety sa môžu vzťahovať nižšie limity) a škody z poistenia zodpovednosti do výšky 50 000 eur.
 • Poistné plnenie vám vyplatíme v nových cenách, bez odpočítania amortizácie alebo iného opotrebenia a tiež bez odpočítania spoluúčasti.

Náklady na poistenie:

 • Mesačne 2,99 €

Úhrada poistenia je možná:

 • automatickým zúčtovaním z vašej Poštovej karty,
 • bankovým prevodom,
 • poštovým poukazom,
 • SIPO dokladom.

Všetky informácie o podmienkach uzatvorenia Poistenia domácnosti nájdete:

 • Všeobecné podmienky poistenia domácnosti a zodpovednosti za škodu 
 • Osobitné dojednania o asistenčnej službe 
 • Informačný dokument o poistnom produkte Poistenie domácnosti 
 • Poistná zmluva k poistnému produktu Poistenie domácnosti 

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Podrobnosti nájdete na stránke Union poisťovne.  Súvisiace dokumenty nájdete tu

O zmeny spôsobu úhrady nákladov a zrušenie poistenia môžete požiadať prostredníctvom Žiadosť o zmenu/Doplnenie Služby Poštová karta na ktorejkoľvek pošte.

Mobilná verzia