Súťaž o najkrajší list 2019

48. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov - Podmienky súťaže

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Témou aktuálneho 48. ročníka je hrdina. Na autorov najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny od Slovenskej pošty a ďalších partnerov. 

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na autorov piatich najlepších listov čakajú knižné balíčky od Martinusu, spoločenské hry od spoločnosti Otavius a vecné ceny od mobilného operátora 4ka. Autor víťazného listu navyše získa pobyt v horskom prostredí pre celú rodinu, ktorý venuje Slovenská pošta. Najlepší list bude zároveň preložený do anglického jazyka a poputuje do medzinárodného kola súťaže, ktorého víťaz môže získať výlet do hlavného sídla Svetovej poštovej únie vo švajčiarskom Berne.

Téma: „Napíšte list o svojom hrdinovi“​

Pravidlá:

  • súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov
  • trvanie: od februára do 5. apríla 2019
  • adresa doručenia listov: Generálne riaditeľstvo Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, označený ako Súťaž o najkrajší list 2019
  • rukou napísaný list musí obsahovať všetky formálne znaky listu (dátum, oslovenie, úvodný pozdrav, záverečný pozdrav a podpis)
  • dodržanie témy
  • rozsah do 1 000 slov; vítané sú aj vlastné ilustrácie

Do medzinárodného kola postupuje víťaz.

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

Tlačovú správu nájdete tu

 

Súťaž o najkrajší list - predchádzajúce ročníky

Mobilná verzia