Tlačové správy apríl 2020

Objavte krásy poštových známok v novej​ mobilnej aplikácii Filatelista

Bratislava 30. apríl 2020

Slovenská pošta je partnerom novej mobilnej aplikácie Filatelista, ktorá sprístupňuje slovenské poštové známky. Na svoje si prídu nielen zberatelia, ale aj obdivovatelia známkovej tvorby, pretože prostredníctvom aplikácie si môžu vytvárať vlastné známkové albumy a zakladať do nich elektronické známky podľa vlastného výberu. Aplikácia Filatelista obsahuje úplnú kolekciu poštových známok Slovenskej republiky vydaných Slovenskou poštou od roku 1993 do konca roka 2019. Je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku a určená pre deti od 4 rokov.
 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydáva poštovú známku "EUROPA 2020: Dávne poštové trasy - Magna Via"​

Bratislava 29. apríl 2020

Slovenská pošta vydáva 30. apríla 2020 poštovú známku „EUROPA 2020: Dávne poštové trasy – Magna Via“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Motívom poštovej známky je silueta historických jazdeckých poslov v lineárnej štruktúre rôznej farebnosti na pozadí historickej mapy Magna Via. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky aj pečiatky je akademický maliar Ľubomír Paľo.
 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek​

Bratislava 22. apríl 2020

Poskytovanie poštových služieb bude od štvrtka 23. apríla zabezpečené v štandardnom režime na celom území Slovenska. Slovenská pošta obnoví otváracie hodiny jednotlivých pobočiek a doručovanie doporučených zásielok. Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým tak ruší svoje dočasné opatrenia o obmedzení prevádzky a poštových služieb. 
 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta uzatvorila rok 2019 s dvojmiliónovým ziskom​

Bratislava 16. apríl 2020

Slovenská pošta ukončila rok 2019 v čiernych číslach. Základom úspechu je Stratégia „Pošta 2020“, ktorú predstavilo nové vedenie v roku 2018, keď spoločnosti hrozila takmer 9 miliónová strata. Modernizáciou a zvyšovaním efektivity Slovenská pošta už v roku 2018 znížila očakávanú stratu v hospodárení o vyše 40% na 5,2 milióna Eur. V nastúpenom trende spoločnosť pokračovala aj v roku 2019, keď zlepšila výkonnosť a dosiahla zisk 2,1 milióna Eur. Rok 2019 je tak za posledné tri roky z pohľadu hospodárenia najlepším rokom Slovenskej pošty, ktorá v dobe digitalizovania dát a elektronizácie služieb dlhodobo zaznamenáva pokles záujmu o využívanie listových služieb, pritom tendencia nárastu nákladov na ich zabezpečenie pokračuje.
 
„Kvôli trendom v poštových službách sme sa zamerali nielen na zlepšenie hospodárenia, ale aj modernizáciu služieb pre zákazníkov a zvyšovanie spokojnosti našich zamestnancov. Som rád a oceňujem, že sa nám podarilo tieto ciele naplniť. Poštu zefektívniť a dosiahnuť pozitívne hospodárenie, poštu modernizovať, priniesť ľuďom nové služby a dokázať, že sme lídrom v doručovaní balíkov. V neposlednom rade zvýšiť spokojnosť našich kolegýň a kolegov, tá podľa nášho interného prieskumu pozitívne rastie. Na plánované hospodárske výsledky roku 2020 bude mať samozrejme dopad mimoriadna situácie spôsobená rizikom šírenia nákazy COVID-19. V tejto chvíli sú však na prvom mieste preventívne opatrenia pre ochranu zdravia našich zamestnancov, ako aj zákazníkov. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí pracujú v prvej línii a denne podávajú mimoriadne výkony,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.
 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Vyplácanie dôchodkov a sociálnych dávok pod dohľadom opatrení

Bratislava 3. apríl 2020

Zamestnanci Slovenskej pošty pokračujú vo vyplácaní dôchodkov seniorom aj tento mesiac. Slovenská pošta vyplatí dôchodky spolu 400 000 seniorom. 95% z nich využíva službu výplaty dôchodku doručovateľom priamo domov na adresu, zvyšných 5% si zvolilo službu výplaty dôchodku na pošte. Vyplácanie dôchodkov aj naďalej pokračuje v súlade s legislatívou a stanovenými pravidlami Sociálnej poisťovne.
 
Sociálne dávky bude Slovenská pošta vyplácať občanom od pondelka 20. apríla 2020 až do 27. apríla 2020. Občanom, ktorí sa nachádzajú v karanténe poštári nedoručujú zásielky ani nevyplácajú dôchodky či sociálne dávky. Zákazník môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu resp. kým sa situácia upokojí.  
 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Mobilná verzia