Tlačové správy v auguste 2016

Máme piatu najkrajšiu známku sveta!

3. august 2016

Poštová známka z emisného radu UMENIE: Alfons Mucha získala krásne 5. miesto v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA“ (Wiener internationale Postverzeichen Ausstellung) organizovanej vo Viedni od roku 1981, ktorá je niektorými filatelistami považovaná za najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž o najkrajšiu známku sveta.
Celá správa

Slovenská pošta oslávi olympijský úspech slovenských vodákov vydaním príležitostnej poštovej pečiatky

18. august 2016

Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome na Olympijských hrách v Riu de Janerio získali dva cenné kovy. Bratranci Peter a Ladislav Škantárovci sa vrátili so zlatou medailou v kategórii C2, Matej Beňuš získal striebro v C1. Slovenská pošta pri príležitosti ich úspechov vydá na podnet zástupcov Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov príležitostnú poštovú pečiatku.
Celá správa

Slovenská pošta zavádza nové služby a produkty a zároveň zefektívňuje svoje procesy, pripravuje racionalizáciu a optimalizuje organizáciu riadenia

19. august 2016

Slovenská pošta, a. s. zefektívňuje svoje procesy, optimalizuje organizačnú štruktúru a do konca roka plánuje zaviesť ďalšie nové služby a produkty, čím sa chce ešte viac priblížiť ku každodenným potrebám občanov. Cieľom upravenej organizačnej štruktúry, ktorá začne platiť od 1. októbra tohto roka, je skvalitnenie riadenia pôšt a zvýšenie ich výkonnostného potenciálu s cieľom naplniť strategické zámery spoločnosti, zvýšiť výnosy a zabezpečiť dlhodobú stabilitu SP na konkurenčnom trhu poštových ako aj iných služieb. 
Celá správa

Slovenská pošta organizuje Dni zdravia pre svojich zamestnancov

25. august 2016

Slovenská pošta a. s., ako najväčší zamestnávateľ na Slovensku, pripravila pre svojich viac ako 14 tisíc zamestnancov už druhý ročník podujatia DNI ZDRAVIA. Počas nich im príťažlivou formou prezentuje, ako sa majú starať o svoje zdravie a prostredníctvom odborníkov im sprostredkúva informácie o možnostiach prevencie zdravia.
Celá správa

Stanovisko k vyjadreniam opozície o distribúcii novín

26. august 2016

Slovenská pošta, a. s. rázne odmieta tvrdenia o politickom vplyve a dištancuje sa od akýchkoľvek obvinení z politizácie jej pôsobenia. Slovenská pošta, a.s. si uvedomuje citlivosť súčasného politického súboja aj v súvislosti s predmetným podaním zásielok na prepravu.
Celá správa 

Mobilná verzia