Tlačové správy august 2018

Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na zabezpečenie represívnych výjazdov do narušených objektov

 

Bratislava 10. 8. 2018

Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na zabezpečenie poskytovateľa represívnych výjazdov do narušených objektov alebo chránených miest. Jediným hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena hodnotená prostredníctvom automatizovanej elektronickej aukcie.

Slovenská pošta v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 500 pobočiek, v ktorých je povinná v maximálnej miere chrániť životy a zdravie svojich zamestnancov a zákazníkov a zabezpečovať ochranu majetku a všetkých aktív spoločnosti vrátane tých, ktoré sú spojené so sprostredkovaním výplat zákonných dávok vyplácaných štátom. Zmluvný vzťah, ktorý má Slovenská pošta uzatvorený so súčasným poskytovateľom, sa končí v októbri tohto roka.

Viac informácií nájdete tu.

Ikonická fotografia Ladislava Bielika je motívom novej poštovej známky

Bratislava, 16. augusta 2018

Slovenská pošta vydá 21. 8. 2018 poštovú známku s motívom známej fotografie Ladislava Bielika. Pri príležitosti 50. výročia augusta 1968 vychádza v emisnom rade Umenie známka „Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“.

Fotoreportér Ladislav Bielik v rozhodujúcom okamihu pohotovo stlačil spúšť. Tak vznikla ikonická fotografia, ktorá je dodnes najvýraznejším symbolom odporu občanov proti invázii armád Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky, a ktorá bola predlohou pre novú poštovú známku.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská pošta pokračuje v inštalácii vyvolávacích systémov. V septembri pribudnú na 25 pobočkách

Bratislava, 17. augusta 2018

Na ďalších 25 poštách v rámci Slovenska pribudnú moderné vyvolávacie systémy. Slovenská pošta ich začne inštalovať v druhej polovici septembra. Cieľom je zabezpečiť účelnú a komfortnú obsluhu, skrátenie čakacích dôb a celkové zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Skrátenie čakacích lehôt, plynulejšia prevádzka, väčší komfort pre zákazníkov a vyššia diskrétnosť – vyvolávacie systémy, ktoré Slovenská pošta postupne inštaluje do svojich pobočiek, prinášajú viacero benefitov. Už počas minulého roka pribudli takéto systémy na 30 poštách a z doterajších výsledkov možno okrem iného jednoznačne konštatovať skrátenie čakacích lehôt.

Viac informácií nájdete tu.

Ceny za medzinárodné univerzálne zásielky sa od 1.9.2018 upravia

Bratislava, 28. augusta 2018

Slovenská pošta od 1. 9. 2018 pristupuje k úprave taríf pre medzinárodné zásielky. Táto úprava nadväzuje na už schválenú úpravu taríf, ktorá je platná od 1. 1. 2018 a dotkne sa doporučených a poistených listových zásielok, a tiež niektorých druhov listov a balíkov.

Ambíciou Slovenskej pošty bolo čo najviac minimalizovať negatívny dosah na zákazníkov. Prax za uplynulé mesiace však ukázala, že ceny za zásielky v mnohých prípadoch nepokrývajú ani náklady Slovenskej pošty a je potrebné ich korigovať. Predtým sa ceny za medzinárodné zásielky nemenili až deväť rokov - tarifa bola naposledy komplexne upravená v roku 2009.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na poskytovateľa služieb správy nehnuteľného majetku na obdobie rokov 2018 – 2022

Bratislava, 30. augusta 2018

Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na zabezpečenie poskytovateľa služieb správy nehnuteľného majetku na roky 2018 – 2022.  Od úspešného uchádzača spoločnosť očakáva zabezpečenie služieb, spolu s dodávkou spotrebného materiálu v rámci celého Slovenska.

V súčasnosti Slovenská pošta prevádzkuje 1 689 objektov; z toho 549 objektov s celkovou plošnou výmerou 429 121 m2 je v jej vlastníctve. Objekty slúžia ako poštové prevádzky, administratívne budovy, budovy prevádzkových a technických činností, rekreačné zariadenia a objekty ochranných stavieb civilnej ochrany. Na všetkých uvedených objektoch Slovenská pošta zabezpečuje komplexné opravy, údržbu a servis určeného nehnuteľného majetku v zmysle prevádzkových, bezpečnostných a hygienických štandardov na základe aktuálne platnej legislatívy. Potreba zabezpečenia uvedených služieb sa odvíja aj od veku stavieb – viac ako 40 % objektov má 31 – 50 rokov; ďalších takmer 25 % má 51 – 70 rokov, a 11 % objektov má 71 -100 rokov.

Viac informácií nájdete tu.

Mobilná verzia