Tlačové správy február 2019

Slovenská pošta vydáva poštovú známku Michaelovi Strankovi 

Bratislava 28. 2. 2019
 

Slovenská pošta vydáva 1. marca 2019 poštovú známku „Osobnosti: Michael Strank (1919 – 1945)“, nominálnej hodnoty 1,00 €.

Poštová známka má rozmery 26,5 × 33,9 mm, vrátane perforácie a vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Ústredným motívom na poštovej známke je portrét Michaela Stranka.

Súčasne s poštovou známkou vydávame obálku prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 1. marca 2019 a domicilom obce Jarabina. Motívom prítlače FDC obálky je symbolické vztyčovanie americkej vlajky na pacifickom ostrove Iwodžima a motívom FDC pečiatky sú náhrobné kamene na cintoríne. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka. Autorom rytiny poštovej známky ako aj FDC je Mgr. Art. Ľubomír Žálec, ArtD.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská pošta hľadá hľadá najkrajší list o detskom hrdinovi 

Bratislava 7. 2. 2019
 

Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie vyhlásil 48. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov detí, ktorého téma je „Napíš list o svojom hrdinovi“. Národné kolo súťaže tradične usporadúva Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Na mladých autorov najlepších listov čakajú lákavé ceny od Slovenskej pošty a ďalších partnerov.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti do 15 rokov. Úlohou účastníkov je napísať list o svojom hrdinovi a poslať ho na adresu Generálneho riaditeľstva Slovenskej pošty, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, označený ako Súťaž o najkrajší list 2019. Rozsah listu by nemal prekročiť 1000 slov. List musí obsahovať všetky formálne znaky, teda dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. Vítané sú aj autorské ilustrácie. List musí byť tiež písaný rukou. Posledný termín pre zasielanie listov do súťaže je 5. apríla 2019.

Viac informácií nájdete tu.

Od februára už zaplatíme na pobočkách Slovenskej pošty aj platobnou kartou

Bratislava 4. 2. 2019
 

Od februára zaplatíme na poštách platobnou kartou, a to bez poplatku. Slovenská pošta prichádza s jednou z najočakávanejších služieb pre zákazníkov iba 6 mesiacov po prijatí stratégie „Pošta 2020“. Tá sa zameriava na modernizáciu služieb a zefektívnenie procesov. Slovenskej pošte na čele s novým generálnym riaditeľom Petrom Helexom sa tak darí napĺňať ciele stratégie a prinášať zákazníkom moderné riešenia poštových služieb.

Platba kartou je pre zákazníkov nielen pohodlným riešením nákupu služieb a produktov Slovenskej pošty. Bez potreby vydávania hotovosti docielime aj efektívnejšie vybavenie zákazníka pri priehradkách, znížime čakaciu dobu na pobočkách a odľahčíme priehradkových zamestnancov. Slovenská pošta zároveň ušetrí časť nákladov súvisiacich so spracovaním hotovosti na pobočkách.

Viac informácií nájdete tu.

Mobilná verzia