Tlačové správy v januári 2016

Ježiško by potreboval tlmočníka, na svoju adresu dostal viac ako 120 000 listov.

Sedemnásty ročník Vianočnej pošty bol rekordný a plný prekvapení.

5. január 2016

Sedemnásty ročník obľúbenej Vianočnej pošty trhal rekordy. Ježiško dostal na svoju známu adresu až 120 736 listov, čo je najviac v celej histórii Vianočnej pošty! Z toho 3 047 bolo zahraničných listov, ktoré mu deti poslali až z 51 štátov celého sveta. Ježiškovi by sa v tomto ročníku zišel aj pomocník – tlmočník, keďže listy dostával nielen v anglickom, ale aj nemeckom, ruskom, francúzskom, poľskom, maďarskom či španielskom jazyku. V Braillovom písme odpísal Ježiško 144 deťom.
celá správa

Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na zabezpečenie komplexných opráv, údržby a servisu majetku spoločnosti.

5. január 2016 

Slovenská pošta, a. s., (SP) vyhlasuje súťaž na zabezpečenie komplexných opráv, údržby a servisu určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného SP, vrátane zabezpečenia odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. Dôvodom je nevyhnutnosť vykonávania týchto služieb v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.  508/2009 Z. z.
celá správa

Poštu v Auparku nájdete v nových atraktívnejších priestoroch

14. január 2016 

Slovenská pošta dnes slávnostne otvorila novú pobočku v bratislavskom nákupnom centre Aupark. Táto nahradí doterajšie pracovisko, ktoré slúžilo klientom 14 rokov. Klientom bude k dispozícii viac priehradiek a rozšírené portfólio služieb. Zákazníci nájdu poštu po novom na 1. poschodí v bývalých priestoroch Slovenskej sporiteľne.
celá správa

Slovenská pošta vydala poštovú známku k 25. výročiu vzniku Policajného zboru 

25. január 2016 

Slovenská pošta, a.s., (SP) vydala dnes, 25. 1. 2016, poštovú známku, ktorá je venovaná štvrťstoročiu existencie samostatného slovenského policajného zboru. Nominálna hodnota známky je 0,65 €.
celá správa

Slovenská pošta vydá poštovú známku k ISU Majstrovstvám Európy v krasokorčuľovaní 2016 

26. január 2016 

Slovenská pošta, a.s., (SP) vydá zajtra, 27. 1. 2016, poštovú známku „Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní v Bratislave“ s nominálnou hodnotou 0,90 €.
celá správa

Mobilná verzia