Tlačové správy jún 2018

Slovenská pošta spúšťa nový spôsob doručovania úradných zásielok

Bratislava 28. 6. 2018

Na základe novej spolupráce s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa Slovenská pošta stala súčasťou projektu, ktorý umožní v plnej miere štátnym inštitúciám komunikovať s adresátmi  elektronicky.  Adresátom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku, Slovenská pošta transformuje pôvodný elektronický úradný dokument do listinnej podoby a fyzicky doručí. Projekt bude spustený s kľúčovými štátnymi inštitúciami už v júli 2018.

Centrálne úradne doručovanie je výsledkom spolupráce Slovenskej pošty a NASES. Slovenská pošta bude participovať na doručovaní elektronických úradných dokumentov, ktoré nie je možné doručiť do elektronických schránok zriadených na www.slovensko.sk.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská pošta vydáva poštovú známku venovanú jubilejnému 50. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády

Bratislava 15. 6. 2018

Slovenská pošta vydáva novú poštovú známku venovanú jubilejnému 50. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády. Súťaž pre stredoškolákov, ktorá je preverením znalostí a zručností v chémii pri riešení náročných úloh, sa prvýkrát uskutočnila v Prahe v dňoch 18. – 21. júna 1968 a zúčastnili sa v nej tri krajiny – Československo, Maďarsko   a Poľsko.

Námetom známky je alegória vzťahu ľudí a prírody v podobe benzénového  jadra so symbolom človeka s rozpaženými rukami v strede, ktorý vychádza z kompozície Leonarda da Vinciho „homo ad circulum“.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská pošta ponúka nehnuteľnosti na odpredaj

Bratislava 15. 6. 2018

Slovenská pošta vyhlásila ponukové konanie na odpredaj vybraného nehnuteľného majetku. Ide o rôzne budovy, pozemky a príslušenstvo v obciach Bánovce nad Bebravou, Bušince, Červeník, Kaloša, Klížska Nemá, Lozorno, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota (k. ú. Tomášová), Štítnik, Trenčianska Teplá a Vydraň. Odpredaj súvisí so snahou Slovenskej pošty o zefektívnenie svojho fungovania a hospodárenia.

Záujemcovia o kúpu nehnuteľností musia predložiť písomnú ponuku, v ktorej uvedú svoje identifikačné údaje, špecifikáciu predmetu predaja, návrh kúpnej ceny, vyhlásenie o súhlase s podmienkami postupu ponukového konania a ďalšie náležitosti.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská pošta vydáva novú poštovú známku s motívom pivoniek

Bratislava 1. 6. 2018

Hoci pochádza z východnej Ázie, už od 19. storočia patrí k rastlinám, ktoré sú súčasťou záhrad po celej Európe a vďaka svojej vytrvalosti rastie aj desiatky rokov. Pivonka – kvet, ktorý v čase svojho kvitnutia od apríla do júna priťahuje množstvo pohľadov – je motívom novej poštovej známky, ktorú 1.6.2018 vydáva Slovenská pošta.

Viac informácií nájdete tu.

 

Mobilná verzia