Tlačové správy jún 2021

Slovenská pošta oznamuje zmeny v medzinárodnej pošte, cez prázdniny znižuje poplatky

Bratislava, 30. jún 2021

Od 1. júla sa zruší oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze zásielok z tretích štátov mimo Európskej únie, ktoré vyplýva z novely zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. Od tohto dátumu čakajú klientov nové povinnosti pri nákupoch tovaru z tretích krajín: nakupujúci budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetky dovážané zásielky z tretích krajín, tzn. každý tovar z tretej krajiny musí prejsť colným konaním. Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce, ktorému predchádzala dlhodobá príprava. Na Slovensku je koordinátorom tohto projektu Finančná správa SR a Slovenská pošta má dôležité postavenie ako jeden z prepravcov.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta ukončila dve časti verejnej súťaže na poskytovanie ochrany pri preprave finančnej hotovosti

Bratislava, 30. jún 2021

Ide o opakovanú súťaž, prvá verejná súťaž s týmto predmetom bola vyhlásená 12. októbra 2020 a v nej predložili ponuku len dvaja uchádzači, čo nebolo možné považovať v zmysle judikátu Európskeho súdneho dvora za relevantnú hospodársku súťaž. Preto Slovenská pošta dňa 3.12.2020 rozhodla o zrušení postupu a túto zákazku opakovane vyhlásila 13. apríla 2021.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydá poštovú známku „150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva (1871)“

Bratislava, 30. jún 2021

Slovenská pošta vydá vo štvrtok 1. júla 2021 poštovú známku „150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva (1871)“, s nominálnou hodnotou 1,70 € .

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydá známku s tematikou ochrany prírody

Bratislava, 30. jún 2021

Slovenská pošta vydá v stredu 30. júna 2021 poštovú známku „Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody – Studničkár tatranský“, s nominálnou hodnotou 1,90 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta, a.s., úspešne ukončila všetky tri časti verejnej súťaže na poskytovanie ochrany majetku

Bratislava, 21. jún 2021

Slovenská pošta, a.s., v súlade s výsledkami verejnej súťaže uzatvorila rámcové dohody na výkon strážnej služby podľa § 3 písm. a) až c) podľa zákona č. 473/2005 Z. z. so spoločnosťou LAMA SK, s.r.o., pre oblasť ZÁPAD na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej dohody 4 777 500,00 EUR bez DPH, pre oblasť STRED na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej hodnoty vo výške 2 827 450,00 EUR bez DPH a pre oblasť VÝCHOD na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej dohody vo výške 1 928 300,00 EUR bez DPH. Jediným hodnotiacim kritériom vo verejnej súťaži bola cena za poskytované služby. Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu vo všetkých troch častiach, pričom cena bola vyhodnocovaná prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Aktuálne poštové známky na Bratislavských zberateľských dňoch

Bratislava, 16. jún 2021

Už tento piatok 18. júna a sobotu 19. júna 2021 sa v bratislavskej Inchebe uskutočnia Bratislavské zberateľské dni, svoj stánok tu bude mať aj Slovenská pošta – POFIS, konkrétne v hale A1. Zberatelia známok sa môžu okrem iného tešiť aj na aktuálne vydania poštových známok a vybraný filatelistický tovar za posledné dva roky od Slovenskej pošty.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Víťazom súťaže o Najkrajší list 2021 je Patrik Serdel zo Zákamenného, generálny riaditeľ pošty mu odovzdá hlavnú cenu

Bratislava, 15. jún 2021

Víťazom tohtoročného národného kola 50. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov na tému „Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID-19“ sa stal 10 ročný Patrik Serdel z obce Zákamenné v okrese Námestovo. Vo svojom liste, ktorý adresovalsvojim starým rodičom, píše o tom, ako nás zasiahla pandémia, ako sa zmenil každodenný život, zatvorili sa školy, obmedzilo sa stretávanie s kamarátmi a blízkymi, ako sa musel vzdať mnohých obľúbených a doposiaľ bežných aktivít, no zároveň si uvedomuje vážnosť situácie aj dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení. Víťaz súťaže získa tablet, ktorý Patrikovi Serdelovi osobne odovzdá generálny riaditeľ pošty Martin Ľupták zajtra, teda v stredu 16. júna 2021 o 10:00 v Základnej škole s materskou školou Jána Vojtaššáka v Zákamennom.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydala poštovú známku
„Technické pamiatky: Solivar v Prešove“

Bratislava, 15. jún 2021

Slovenská pošta vydala v piatok 11. júna 2021 poštovú známku „Technické pamiatky: Solivar v Prešove“, s nominálnou hodnotou 1,20 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vyhlásila víťazov súťaže o Najkrajší list 2021

Bratislava, 9. jún 2021

Víťazom tohtoročného národného kola 50. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov na tému „Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID-19“ sa stal 10 ročný Patrik Serdel z obce Zákamenné. Vo svojom liste, ktorý adresoval svojim starým rodičom, píše o tom, ako nás zasiahla pandémia, ako sa zmenil každodenný život, zatvorili sa školy, obmedzilo sa stretávanie s kamarátmi a blízkymi, ako sa musel vzdať mnohých obľúbených a doposiaľ bežných aktivít, no zároveň si uvedomuje vážnosť situácie aj dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení. Víťaz súťaže získa tablet, ktorý Patrikovi Serdelovi osobne odovzdá generálny riaditeľ pošty Martin Ľupták v stredu 16. júna 2021 o 10:00 v Základnej škole s materskou školou Jána Vojtaššáka v Zákamennom.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

 

Mobilná verzia