Tlačové správy máj 2017

Najkrajší list napísal 13-ročný Martin z Popradu

Bratislava, 19. máj 2017

Súťaž o najkrajší list, ktorú vyhlásila Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, má svojho víťaza. Prvenstvo získal 13-ročný Martin Remeň, ktorý je žiakom Základnej školy s materskou školou na Tajovského ulici v Poprade. Jeho list vyhodnotila ako najlepší odborná komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby.

Tohtoročná téma nebola jednoduchá – deti sa mali vžiť do kože poradcu nového generálneho tajomníka OSN a navrhnúť mu, ako by mal riešiť svetové problémy. Do súťaže sa zapojilo 249 detí do 15 rokov, ktoré svojimi listami ukázali, že im nie je ľahostajné, čo sa vo svete deje. Výherca Martin sa vo svojom liste zameral na tému životného prostredia. Generálnemu tajomníkovi OSN odporúča, aby v prvom rade zabránil úbytku prírodných zdrojov prostredníctvom osvety o následkoch konzumného života. Za dôležitý považuje aj problém globálneho otepľovania. Prvenstvo Martinovi prinieslo pobyt v horskom prostredí s plnou penziou pre celú rodinu a čítačku od kníhkupectva Martinus. Jeho list bol preložený do anglického jazyka a postúpil do medzinárodného kola súťaže, ktoré organizuje Svetová poštová únia.

„Listy, ktoré sme dostali do súťaže, boli kreatívne, pestrofarebné a plné dobrých nápadov. Deťom záležalo na tom, aby sme žili vo svete bez vojen a násilia; túžili po čistej planéte bez znečistenia a želali si fungujúce rodiny. Som presvedčený o tom, že z týchto detí vyrastú čestní a zodpovední ľudia,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.

Slovenská pošta sa prostredníctvom súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie, ktorá zdôrazňuje význam tradičnej listovej komunikácie pre posilnenie medziľudských vzťahov a podporuje literárnu tvorbu mladých ľudí.

Pätica ocenených autorov listov:

  1. Martin Remeň, 13 rokov, ZŠ s MŠ, Tajovského, Poprad
  2. David Vincla,12 rokov, ZŠ Janka Francisciho Rimavského, Hnúšťa
  3. Nikola Bartošová, 12 rokov,  ZŠ Ľ. Štúra, Modra
  4. Michal Baculák, 14 rokov, ZŠ s MŠ, Tajovského, Badín
  5. Matej Papajčík, 8 rokov, ZŠ s MŠ E.A. Cernana, Vysoká nad Kysucou

Listy sú uverejnené na webovej stránke Slovenskej pošty: http://www.posta.sk/informacie/sutaz-o-najkrajsi-list-2017

O histórii súťaže

Súťaž o najkrajší list má za sebou dlhoročnú tradíciu. Vlaňajší ročník vyhral 12-ročný Marko Jurkovič v Modry. Témou súťaže bolo „Napíš list svojmu 45-ročnému ja“. V roku 2015 deti písali listy na tému „Povedz nám o svete, v ktorom by si chcel vyrastať“; víťazkou súťaže sa stala 13-ročná Alexandra Dužeková zo Skalky nad Váhom. V roku 2014 sa súťaž niesla v duchu Ako hudba ovplyvňuje naše životy a prvenstvo v nej si odniesol 12-ročný Erich Abt z kežmarskej Základnej školy na Ulici Dr. Daniela Fischera. Rok 2013 patril ochrane vody; najkrajší list napísala len deväťročná Alexandra Šarmírová z Bohdanoviec nad Trnavou. V roku 2012 písali deti listy svojmu obľúbenému športovcovi a v roku 2011 vysvetľovali potrebu ochrany lesov.

 

 

Mobilná verzia