Tlačové správy máj 2018

Slovenská pošta vydala poštovú známku v spolupráci s Vatikánom

Bratislava 4. 5. 2018

1150. výročie uznania slovanskej liturgie bude pripomínať aj nová poštová známka, ktorej motívom je rukopisná strana jedného z najstarších hlaholských rukopisov z konca 10. storočia, tzv. Zografského kódexu, s prepisom začiatku Evanjelia podľa Marka. Zaujímavosťou je, že Slovenská pošta známku vydala v spolupráci s Vatikánom.

Hárček je doplnený o motívy súvisiace s kostolom Santa Maria Maggiore v Ríme, v ktorom v roku 868 pápež Hadrián II. posvätil staroslovienske preklady bohoslužobných kníh prinesených do Ríma sv. Konštantínom a Metodom, čo sa považuje za akt ich uznania ako liturgického jazyka.

Viac informácií nájdete tu

Most SNP v Bratislave má vlastnú poštovú známku

Bratislava 4. 5. 2018

Patrí k ikonickým stavbám v Bratislave a roku 2001 bol vyhlásený za slovenskú stavbu 20. storočia v kategórii mostné stavby. Most SNP v Bratislave, ktorý spojil stred mesta s novovznikajúcim sídliskom v Petržalke, má od dnes aj vlastnú poštovú známku.

Emisný rad poštových známok EUROPA, v ktorom známka vychádza, administruje európska asociácia poštových operátorov PostEurop so sídlom v Bruseli, pričom pre rok 2018 bola vybraná práve tematika mostov.

Viac informácií nájdete tu

Súťaž o Najkrajší list 2018 má víťaza

Bratislava 9. 5. 2018

Aj tento rok sa deti a mládež do 15 rokov zapojili do súťaže o najkrajší list, ktorej národné kolo vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Víťazkou aktuálneho 47. ročníka, v rámci ktorého prišlo takmer 600 listov, sa stala Tereza Justína Vaneková zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach.

Úlohou autorov bolo napísať na tému „Predstav si, že si list a cestuješ v čase. Aký odkaz by si zanechal svojim čitateľom?“. Víťazný list, ktorý bol nielen obsahovo zaujímavý, ale navyše ho dopĺňali krásne kresby, určila komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Preložený do anglického jazyka ho Slovenská pošta poslala do Bernu na posúdenie medzinárodnej porote Svetovej poštovej únie, ktorá bude vyberať najkrajší list spomedzi všetkých zapojených krajín.

Výherkyňa napísala príbeh o liste bývalého lodného admirála, ktorý nestihol byť doručený jeho milej, a tak putoval ďalej. Stihol byť v múzeu, zhorieť v ohni, vyrásť v nový strom, až sa stal opäť listom a poslom správ. Bohužiaľ, opäť sa mu nepodarilo včas odovzdať odkaz starej mamy vnukovi, keďže súčasná generácia uprednostňuje iné formy komunikácie. Poučenie, ktoré vyplynulo v závere – potreba vážiť si reálnych ľudí, tu a teraz – bolo krásnym odkazom pre budúce generácie.

Viac informácií nájdete tu

Slovenská pošta vydáva známku s motívom historickej elektrárne v Piešťanoch

Bratislava 18. 5. 2018

Historická elektráreň v Piešťanoch postavená v roku 1906 je motívom novej poštovej známky, ktorú vydáva Slovenská pošta. Známka s nominálnou hodnotou 0, 50 € dopĺňa emisný rad Technické pamiatky, v ktorom boli v minulosti vydané poštové známky s motívmi významných stavieb, priehrad, mostov historických vozidiel a ďalšej techniky.

Na poštovej známke je vyobrazený pohľad na priečelie zrekonštruovanej historickej elektrárne v Piešťanoch, ktorá slúžila do roku 1945 ako obecná mazutová elektráreň a v roku 1995 bola pre svoj historický a architektonický význam vyhlásená za kultúrnu technickú nehnuteľnú pamiatku.

Viac informácií nájdete tu

Presmerovanie zásielky či zmena termínu doručenia nikdy neboli jednoduchšie

Bratislava 21. 5. 2018

Slovenská pošta v rámci skvalitňovania a rozširovania portfólia svojich služieb spustila pre zákazníkov novinku. „Zmena zásielky“ je služba, prostredníctvom ktorej si môže každý jednoducho presmerovať svoje zásielky, alebo zmeniť termín ich doručenia.

Zmena zásielky je elektronická služba, ktorou Slovenská pošta umožňuje presmerovanie zásielok na ktorúkoľvek inú adresu, na poštu, alebo do BalíkoBOXu. Klienti si okrem toho môžu zmeniť aj deň doručenia, alebo požiadať o opakované doručenie či predĺženie odbernej lehoty na už uloženej zásielke, a to pomocou webovej aplikácie na stránke www.posta.sk.

Viac informácií nájdete tu

Easy Expres balík už môžete poslať kedykoľvek chcete! Slovenská pošta prináša ďalšiu novinku - podaj zásielok cez BalíkoBOX

Bratislava 30. 5. 2018

Poslať balík je opäť jednoduchšie, flexibilnejšie a komfortnejšie. Slovenská pošta prichádza s novinkou, prostredníctvom ktorej si zákazníci nielen vyzdvihnú svoj balík kedykoľvek chcú, ale po novom ho v predplatených obaloch Easy Expres aj pošlú vtedy, keď im to najviac vyhovuje. Stačí využiť BalíkoBOX – vašu nonstop poštu.

Slovenská pošta sa v rámci skvalitňovania svojich služieb snaží čo najviac vyjsť v ústrety svojim klientom, a preto prichádza s novinkou, pomocou ktorej si môžu zákazníci svoju zásielku v BalíkoBOXe nielen vyzdvihnúť, ale už ju prostredníctvom neho aj poslať.

Viac informácií nájdete tu

Mobilná verzia