Tlačové správy marec 2019

Podnety od zákazníkov sú prínosom v zlepšovaní poštových služieb

Bratislava 29. 3. 2019
 

Slovenská pošta zefektívňuje procesy v prevádzke a modernizuje služby pre zákazníkov v súlade so stratégiou Pošta 2020. Podnety od zákazníkov sú inšpiráciou pre nové poštové služby, pomáhajú tiež v zlepšovaní už existujúcich. Aj vďaka podnetom od zákazníkov celkový počet reklamácií medziročne poklesol o takmer 3 600 reklamácií.    

Počas jedného roka Slovenská pošta spracuje viac ako 580 miliónov transakčných úkonov, z ktorých je reklamovaných menej ako 0,01% prípadov. Našou snahou je vychádzať v ústrety zákazníkom a  rozvíjať prozákaznícky prístup spoločnosti. V súlade so stratégiou Pošta 2020 sú pre Slovenskú poštu podnety od zákazníkov prínosom v zlepšovaní poštových služieb. Na základe podnetov a pozorovaní zákazníkov Slovenská pošta napríklad upravila otváracie hodiny vybraných pobočiek, pristúpila k úprave nastavenia vyvolávacích systémov podľa vyťaženosti vybraných poštových prevádzok či zapracovala zmenu procesov do interných postupov.  

Zákazníci podali v minulom roku 53 460 reklamácií, z ktorých 41% Slovenská pošta vyhodnotila ako opodstatnené. Najčastejšie zákazníci reklamovali nedodanie zásielky, čo z celkového počtu podaní predstavuje 29%. Najmenej reklamácií podali zákazníci za nevyplatenie sumy poštového poukazu (1 070). V porovnaní s minulým rokom Slovenská pošta zaznamenala zvýšenie spokojnosti zákazníkov pri dodávaní doručeniek, nakoľko počet reklamácií za nedodanie doručeniek poklesov o viac ako 10%.

Viac informácií nájdete tu. 

Aj Petra Vlhová, či reper Kali sú detskými hrdinami v súťaži o Najkrajší list 2019

Bratislava 27. 3. 2019
 

48. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov detí končí v piatok 5. apríla 2019. Všetky deti, ktoré sa ešte chcú zapojiť do súťaže a hrať o hodnotné ceny, môžu do tohto termínu posielať svoje listy. Tohtoročnou témou súťaže je „Napíš list o svojom hrdinovi“. Národné kolo súťaže usporadúva Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Na mladých autorov najlepších listov čakajú lákavé ceny od Slovenskej pošty a ďalších partnerov.   

Do súťaže sa doposiaľ zapojilo 15 základných škôl z celého Slovenska. Slovenská pošta spracovala desiatky súťažných listov, v ktorých deti píšu o svojich hrdinoch. Najčastejšími hrdinami detí sú ich rodičia, starí rodičia ale aj súrodenci. K obľúbeným hrdinom patria významní športovci ako Petra Vlhová, Anastasia Kuzminová či Cristiano Ronaldo. Nechýbajú však ani významné historické osobnosti, speváci, spisovatelia či komixoví hrdinovia.  

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti do 15 rokov. Úlohou účastníkov je napísať list o svojom hrdinovi a poslať ho na adresu Generálneho riaditeľstva Slovenskej pošty, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, označený ako Súťaž o najkrajší list 2019. Rozsah listu by nemal prekročiť 1000 slov. List musí obsahovať všetky formálne znaky, teda dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. Vítané sú aj autorské ilustrácie. List musí byť tiež písaný rukou. Posledný termín pre zasielanie listov do súťaže je 5. apríla 2019.

Viac informácií nájdete tu

Desaťročnicu Slovenského orloja v Starej Bystrici si pripomíname vydaním spoločných poštových známok so Slovinskom 

Bratislava 22. 3. 2019
 

Slovenská pošta v spolupráci so Slovinskou poštou a obcou Stará Bystrica si pripomína 10. výročie postavenia Slovenského orloja. Pri tejto príležitosti vydávame spoločné poštové známky s motívom výnimočného Slovenského orloja a historických slnečných hodín z kartuziánskeho kláštora v slovinskom Pleterje.   

Poštová známka "Spoločné vydanie so Slovinskom: Slovenský orloj v Starej Bystrici", nominálnej hodnoty 1,20 € má rozmery 26,5 × 44,1 mm a vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami z toho 4 známky emisie č. 680 a 4 známky emisie 681. Ústredným motívom na poštovej známke je ciferník s astronomickými údajmi. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s motívom orloja v Starej Bystrici s dátumom  22. marca 2019 a domicilom obce Stará Bystrica. Motívom prítlače FDC obálky je budova Slovenského orloja v Starej Bystrici. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, obálky a pečiatky je Mgr art. Jozef Česla.  

Poštová známka "Spoločné vydanie so Slovinskom: Slnečné hodiny v Pleterje",  nominálnej hodnoty 1,20 €, má rozmery 26,5 × 44,1 mm a vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami z toho 4 známky emisie č. 680 a 4 známky emisie 681. Ústredným motívom na poštovej známke je detail slnečných hodín z kartuziánskeho kláštora v Slovinskom meste Pleterje. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s motívom slnečných hodín v Pleterje s dátumom  22. marca 2019 a domicilom Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je nádvorie kartuziánskeho kláštora v Pleterje so slnečnými hodinami na stĺpe pred kláštorom. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, obálky a pečiatky je Mgr. art. Jozef Česla.

Viac informácií nájdete tu.

Rýchly výber hotovosti na pošte ako z bankomatu  

Bratislava 19. 3. 2019
 

Slovenská pošta spúšťa pre svojich zákazníkov novú službu na pobočkách - Rýchly výber. Zákazníci, tak môžu výhodne získať hotovosť z platobnej karty podobne ako z bankomatu priamo na pošte. Službu Rýchly výber môžu zákazníci využiť na každej z viac ako 1 500 pôšt na Slovensku.   

Na Slovensku je približne 900 malých obcí, kde žiadna banka nemá umiestnený bankomat. Slovenská pošta s najväčšou pobočkovou sieťou na Slovensku tak ponúka obyvateľom možnosť získať hotovosti priamo na všetkých vyše 1 500 pobočkách pôšt. Poplatok za službu Rýchly výber začína už od 1,80 €, čo je porovnateľné s poplatkami bánk za výbery kartou z cudzích bankomatov.  

Na takmer 2 900 označených priehradkách môžu zákazníci pošty požiadať o službu Rýchly výber, ktorá im umožní získať peniaze z platobných kariet Mastercard, VISA, Diners Club. Pracovník pošty vydá zákazníkovi požadovanú sumu v hotovosti. Zákazník si môže požiadať o Rýchly výber v rozmedzí od 20,01 EUR do 1 000 EUR , pričom je nevyhnutné, aby sa identifikoval platným dokladom totožnosti.

Služba Rýchly výber je službou vydávania elektronických peňazí Slovenskej pošty v spolupráci s SPPS, a.s. a je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Viac informácií nájdete tu. 

Základňu Slovenskej pošty tvorí 83% žien z celkového počtu zamestnancov

Bratislava 8. 3. 2019

Slovenská pošta je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti pracuje v Slovenskej pošte 13 206 ľudí. Až 83 % z nich tvoria ženy. Dámy v Slovenskej pošte tvoria základňu Slovenskej pošty, ktorú rovnocenne dopĺňajú ich kolegovia. Zatiaľ čo dámy prevažujú nielen medzi poštovými doručovateľmi, ale aj na vedúcich pozíciách, páni dominujú napríklad v pozíciách balíkových doručovateľov a v oblasti poštovej prepravy.   

Z celkového počtu zamestnancov pracuje v Slovenskej pošte 10 974 žien. Na pozícii poštového doručovateľa pracuje 4 160 žien, čo je viac ako 88% z celkového počtu poštových doručovateľov. Ženy v Slovenskej pošte prevažujú aj na vedúcich pozíciách. Vo vedúcej pozícii pôsobí 1 671 žien, čo je až 91% z celkového počtu vedúcich pracovníkov.  

Najviac zamestnankýň eviduje Slovenská pošta v Bratislavskom kraji, kde zamestnáva vyše 1 600 žien. Na druhom mieste v počte zamestnankýň je Banskobystrický kraj (1 580 zamestnankýň) a na tretej priečke skončil Košický kraj, v ktorom je v rámci Slovenskej pošty zamestnaných takmer 1 550 žien.

Viac informácií nájdete tu.

Mobilná verzia