Tlačové správy marec 2020

Slovenskej pošte sa darí zvyšovať spokojnosť zákazníkov

Bratislava 31. marec 2020

Zákazníci reklamujú až o 45% menej opodstatnených prípadov nedodania doručenky k zásielkam.

Slovenská pošta zefektívňuje procesy v prevádzke a modernizuje služby pre zákazníkov v súlade so stratégiou Pošta 2020. Už dnes môžu zákazníci využívať nový moderný spôsob komunikácie so Slovenskou poštou prostredníctvom automatizovaného chatbotu. Podnety od zákazníkov sú inšpiráciou pre nové poštové služby, pomáhajú tiež v zlepšovaní už existujúcich. Aj vďaka podnetom od zákazníkov celkový počet reklamácií za posledné 3 roky poklesol o vyše 10 000 reklamácií.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Priebežné hodnotenie opatrení Slovenskej pošty v čase pandémie 

Bratislava 30. marec 2020

Slovenská pošta opatrenia prijaté na pobočkách a v teréne monitoruje a vyhodnocuje.

Po vypuknutí pandemickej krízy Slovenská pošta iniciatívne pre ochranu zdravia obyvateľov Slovenskej republiky okamžite prijala a zaviedla preventívne ochranné opatrenia. Zásahy sa týkajú obmedzenia možného rizika nakazenia na pobočkách, ako aj v externom prostredí pri doručovaní, a to tak z pohľadu zamestnancov ako aj z pohľadu zákazníkov. 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe TU.

Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek

Bratislava 23. marec 2020

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska.

Počas pracovných dní mať budú pobočky Slovenskej pošty individuálne stanovené otváracie hodiny aj s ohľadom na momentálny stav zamestnancov ovplyvnený všeobecnou situáciou tak, aby bolo koncentráciou obyvateľov v čo najväčšej miere zabránené šíreniu COVID-19. V mestách nad 10 000 obyvateľov budú pošty otvorené do 16:00 hod, minimálne jedna pošta bude otvorená jeden deň v týždni do 17:00 hod. V sobotu a v nedeľu budú všetky pošty zatvorené.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Súťažiť o Najkrajší list je možné aj elektronicky

Bratislava 20. marec 2020

Súťaž v písaní listov pre deti a mládež, Najkrajší list 2020, končí už o týždeň. Posledný termín pre zapojenie sa do súťaže je 27. marec 2020. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov a obyvateľov, rodičia s deťmi môžu posielať listy do súťaže aj v prílohe e-mailu napríklad vo forme skenu alebo kvalitnej fotografie listu. E-mailová adresa pre posielanie súťažných listov je najkrajsilist@slposta.sk.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Na vyplácanie sociálnych dávok bude dohliadať aj polícia

Bratislava 16. marec 2020

Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu.

S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali:

  • Počet zákazníkov v priestoroch pobočiek aj naďalej monitorujeme a regulujeme tak, aby sme minimalizovali riziko šírenia nákazy. Obsadenosť pobočiek sledujú namieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za plynulý chod prevádzky a udržiavajú limit počtu zákazníkov v priestoroch pobočky. Zákazníci sa stretnú s tým, že v prípade vysokej vyťaženosti pobočky, ich požiadajú zodpovední pracovníci na čakanie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napr. pred budovou pošty. Zákazníci si môžu stiahnuť elektronický vyvolávací lístok aj z Mobilnej aplikácie Slovenskej pošty.
  • Zákazníci môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu 10-tich dní v čase otváracích hodín, nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok. Otváracie hodiny na jednotlivých pobočkách individuálne prispôsobíme podľa vývoja situácie.
  • Nakoľko Slovenská pošta očakáva zvýšenú návštevnosť pobočiek v termíne od 18. do 27. marca 2020 z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, odporúčame ostatným zákazníkom, aby zvážili návštevu pobočky pošty v inom termíne.
  • Do priestorov pobočky budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku).
  • Do pozornosti dávame zákazníkom aj možnosť prísť v rukaviciach, ktoré ochránia zákazníka a zamestnanca pred priamy kontaktom.
  • Zákazníci si tiež môžu priniesť svoje pero na potvrdenie prevzatia hotovosti vlastnoručným podpisom.
  • Zákazníkov, ktorí sú v karanténe žiadame, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa.
  • Zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk. Zákazník môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu resp. kým sa situácia upokojí.
  • Na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície

      Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta prijíma ďalšie ochranné opatrenia

Bratislava 13. marec 2020

Slovenská pošta je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Postupuje v súlade s pokynmi kompetentných autorít, teda Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

Ochranné opatrenia a postupy neustále aktualizujeme v závislosti od vývoja situácie a informácií získaných aj zo zahraničia, pričom krízový štáb Slovenskej pošty zasadá a rieši podnety na dennej báze.

Poštové, peňažné a ostatné služby na pobočkách Slovenskej pošty ako aj doručovanie zásielok pre zákazníkov poskytujeme v upravenom režime aj naďalej. V súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Ministerstva dopravy a výstavby SR s platnosťou od zajtra, 14. marca 2020, až do odvolania zatvárame počas víkendov všetky prevádzky pôšt v obchodných centrách. Podľa potreby a vývoja situácie obmedzíme aj otváracie hodny ostatných pôšt.

      Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

 

Slovenská pošta vydáva poštovú známku k Veľkej noci

Bratislava 13. marec 2020

Slovenská pošta vydáva 13.  marca 2020 poštovú známku „Veľká noc 2020: Tradičná slovenská modrotlač“. Motívom poštovej známky sú kvety symbolizujúce jar v štýle tradičnej ľudovej modrotlače, ktorá bola v roku 2018 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Poštová známka má špecifický symbol T2 50g, ktorý označuje cenu za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku. Rozmery poštovej známky sú 26,5 × 33,9 mm, vrátane perforácie, a vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila  technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta prijíma preventívne ochranné opatrenia

Bratislava 9. marec 2020

Bezpečnosť a zdravie zamestnancov ako aj zákazníkov sú našou základnou prioritou. Robíme všetko pre to, aby sme vytvorili bezpečné prostredie na pobočkách tak pre zamestnancov ako aj pre zákazníkov, a je potrebné, aby zamestnanci a zákazníci prijaté opatrenia pokojne a zodpovedne dodržiavali.

V Slovenskej pošte situáciu neustále sledujeme. Prijali sme preventívne ochranné opatrenia, pri ktorých sa riadime pokynmi kompetentných autorít, teda Krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Hlavného hygienika SR, Ministerstva zdravotníctva SR ako aj akcionára Ministerstva dopravy a výstavby SR. Preventívne ochranné opatrenia koordinujeme aj s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

      Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

 
Mobilná verzia