Tlačové správy október 2023

Podvodníci v mene Slovenskej pošty žiadajú úhradu colných poplatkov

Bratislava, 31. október 2023

Slovenská pošta opakovane upozorňuje na podvodníkov, ktorí zneužívajú meno pošty, najnovšie v súvislosti s vyžiadaním si doplňujúcich adresných údajov či úhradu colných poplatkov. Po kliknutí na priložený link a po vypísaní požadovaných informácií je klient vyzvaný zadať údaje o svojej platobnej karte. Pošta preto občanov vyzýva, aby nezadávali údaje o platobných kartách či bankových účtoch, ktoré môžu byť zneužité, a občania tak môžu prísť o peniaze.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydala známky s náboženskou tematikou

Bratislava, 26. október 2023

Slovenská pošta vydala dnes, 26. októbra 2023 dve poštové známky s náboženskou tematikou, jedna zobrazuje nástenné gotické maľby a druhá oltár. Obe majú nominálnu hodnotu 2,60 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Zemetrasenie na východe Slovenska poškodilo 7 objektov Slovenskej pošty, jedna pobočka je dočasne zatvorená

Bratislava, 11. október 2023

Zemetrasenie na východnom Slovensku v pondelok 9. októbra 2023 poškodilo sedem objektov Slovenskej pošty. Šesť pôšt je v pôsobnosti Prešovského kraja a jedna pošta v pôsobnosti košického regiónu. Najzávažnejšie je poškodená budova Pošty Holčíkovce, kde je nevyhnutné posúdiť statiku. Táto pobočka pošty je dočasne zatvorená. Poštové služby sú v danej lokalite zabezpečené Poštou Žalobín.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Pošta vydala známku „1400. výročie vzniku Samovej ríše“

Bratislava, 10. október 2023

Slovenská pošta vydala dnes, 10. októbra 2023 poštovú známku „1400. výročie vzniku Samovej ríše“ s nominálnou hodnotou 1,20 € a tiež pamätný list k poštovým známkam „1400. výročie vzniku Samovej ríše“, ktorého predajná cena je 1,70 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Poštári si pripomínajú Svetový deň pošty

Bratislava, 9. október 2023

Slovenská pošta si dnes, 9. októbra spolu s ďalšími členmi Svetovej poštovej únie pripomína Svetový deň pošty. Ten zdôrazňuje základné hodnoty poštovníctva, úlohu pošty v každodennom živote a prínos k ekonomickému rozvoju krajiny.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská a Česká pošta vydali známku k 30. výročiu svojho vzniku

Bratislava, 2. október 2023

Slovenská a Česká pošta vydali dnes, 2. októbra 2023 poštovú známku „Spoločné vydanie s Českou republikou: 30. výročie vzniku Českej pošty a Slovenskej pošty“. Známka má nominálnu hodnotu 3,00 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

 

Mobilná verzia