Uvítali by ste možnosť platiť SIPO prostredníctvom smartfónu, zosnímaním QR kódu (2D kódu)?

Pred. 1 2 53 54 55 56 57 119 120 Nasl.