Od 1.1.2011 zavádzame nový druh zásielky - Ochodná zásielka. Nemusíte poznať adresu organizácie, stačí vedieť jej štvorznakový kód (napr. *post), ktorý napíšete namiesto adresy a SP zásielku doručí správnemu adresátovi. Mali by ste záujem využívať ju?

Pred. 1 2 53 54 55 56 57 93 94 Nasl.