Uvítali by ste zavedenie bezdokladovej dobierky (tzn. zasielanie balíkov, doporučených a poistených listov na dobierku bez vypisovania sprievodiek a poštových poukazov)?

Pred. 1 2 53 54 55 56 57 114 115 Nasl.