Uvítali by ste nahradenie Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) sms/e-mail avízom?

Pred. 1 2 53 54 55 56 57 112 113 Nasl.