Od 1. 1. 2012 zavádzame možnosť elektronického zasielania informácií o zapísaných zásielkach došlých do priečinkov (P.O.BOX, Out BOX, Post BOX). Ak ste majiteľom priečinka, využijete danú službu?

Pred. 1 2 53 54 55 56 57 105 106 Nasl.