Koľko listov / pohľadníc pošle vaša domácnosť priemerne za jeden mesiac?

Pred. 1 2 55 56 57 58 59 102 103 Nasl.