Obchodný balík (EPG)

Obchodný balík je služba určená na rýchle zasielanie obchodného tovaru do vybraných krajín. Zásielku môžete podať u kuriéra alebo na pošte.

Charakteristika

Lehota prepravy
Hmotnosť
 • v závislosti od krajiny určenia
Rozmery
Za zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, prevodom, úverom poštovného, faktúrou

Služby k Obchodnému balíkuspäť

Odosielateľ
 • Poistenie, Storno na podaji, Storno na území SR
Adresát
 • Predĺženie odbernej lehoty, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Odopretie prijatia zásielky, Opakované doručenie na žiadosť adresáta, Druhé opakované doručenie na žiadosť adresáta
Info služby
 • Sledovanie zásielok - T&T

Ako podať expres zásielku do zahraničia späť

 1. Zistite, za akých podmienok môžete zásielku poslať do krajiny určenia. Informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru vám podajú colné orgány a zastupiteľské úrady v krajine určenia. Pozrite si zoznam vecí, ktoré sú z poštovej prepravy úplne vylúčené.
 2. Objednajte si kuriéra najlepšie deň vopred na čísle 0800 122 413 alebo na dispečingu príslušného oblastného uzla a dohodnite si miesto prevzatia zásielky. Zásielku môžete priniesť aj na niektorú z našich expres pôšt.
 3. Zásielku do 15 kg môžete podať na takmer každej pošte (pozrite si prehľad pôšt).
 4. U kuriéra alebo na pošte vyplňte sprievodné doklady pre medzinárodný styk a vyznačte služby, ktoré požadujete.
 5. Ak posielate zásielku do krajiny mimo Európskej únie, vyplňte aj colné vyhlásenie CN 22, resp. CN 23 (zelenej farby), ktoré je súčasťou poštovej sprievodky. Uveďte v ňom podrobný obsah zásielky, hmotnosť a hodnotu zasielaného tovaru.   
 6. Prijatie expres zásielky vám potvrdíme na sprievodnom doklade.

Koľko stojí Obchodný balíkspäť

Obchodný balík do Českej republiky - Tarifné pásmo 0 EÚ
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 11,00 €
5 kg 15,00 €
10 kg 21,00 €
Obchodný balík do Veľkej Británie, Írska, Nemecka, Francúzska – Tarifné pásmo 2 EÚ
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 21,00 €
5 kg 31,00 €
10 kg 42,00 €
Obchodný balík do Spojených štátov amerických - Tarifné pásmo 3
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 20,00 €
5 kg 50,00 €
10 kg 84,00 €

Uvedené ceny sú len za vybrané druhy zásielok, pozrite si kompletný Cenník.

Kontakt späť

Bližšie informácie o Obchodnom balíku získate v príslušnom oblastnom uzle alebo na bezplatnej infolinke zákazníckeho servisu 0800 122 413.

Súvisiace dokumenty