Obchodný balík (EPG)

Obchodný balík je služba určená na rýchle zasielanie obchodného tovaru do vybraných krajín. Zásielku môžete podať u kuriéra alebo na pošte.

Charakteristika

Lehota prepravy
 • v závislosti od krajiny určenia - pozrite si Zasielacie podmienky
 • Slovenská pošta garantuje lehotu dodania expres zásielok z cudziny nasledujúci pracovný deň - odo dňa príchodu na medzinárodné výmenné stredisko do 19:00 hod. alebo prepustenia expres zásielky colným úradom do voľného obehu.
Hmotnosť
 • v závislosti od krajiny určenia
Rozmery
Za zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, úverom poštovného, faktúrou

Služby k Obchodnému balíkuspäť

Odosielateľ
 • Poistenie, Storno na podaji, Storno na území SR
Adresát
 • Predĺženie odbernej lehoty, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Odopretie prijatia zásielky, Druhé opakované doručenie na žiadosť adresáta, Splnomocnenie

Ako podať expres zásielku do zahraničia späť

 1. Zistite, za akých podmienok môžete zásielku poslať do krajiny určenia. Informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru vám podajú colné orgány a zastupiteľské úrady v krajine určenia. Pozrite si zoznam vecí, ktoré sú z poštovej prepravy v medzinárodnom styku vylúčené.
 2. Objednajte si kuriéra najlepšie deň vopred na čísle 0800 122 413, na dispečingu príslušného oblastného uzla, na www.posta.sk alebo prostredníctvom aplikácie ePodací hárok a dohodnite si miesto prevzatia zásielky. Zásielku môžete priniesť aj na niektorú z našich expres pôšt.
 3. Zásielku do 15 kg môžete podať na takmer každej pošte (pozrite si prehľad pôšt).
 4. U kuriéra alebo na pošte vyplňte sprievodné doklady pre medzinárodný styk a vyznačte služby, ktoré požadujete.
 5. Ak posielate zásielku do krajiny mimo Európskej únie, vyplňte aj colné vyhlásenie CN 22, resp. CN 23 (zelenej farby), ktoré je súčasťou poštovej sprievodky. Uveďte v ňom podrobný obsah zásielky, hmotnosť a hodnotu zasielaného tovaru.   
 6. Prijatie expres zásielky vám potvrdíme na sprievodnom doklade.

Koľko stojí Obchodný balíkspäť

Obchodný balík do Českej republiky - Tarifné pásmo 0 EÚ
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 11,00 €
5 kg 15,00 €
10 kg 21,00 €
Obchodný balík do Veľkej Británie, Írska, Nemecka, Francúzska – Tarifné pásmo 2 EÚ
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 21,00 €
5 kg 31,00 €
10 kg 42,00 €
Obchodný balík do Spojených štátov amerických - Tarifné pásmo 3
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 20,00 €
5 kg 50,00 €
10 kg 84,00 €

Uvedené ceny sú len za vybrané druhy zásielok, pozrite si kompletný Cenník.

Kontakt späť

Bližšie informácie o Obchodnom balíku získate v príslušnom oblastnom uzle alebo na bezplatnej infolinke zákazníckeho servisu 0800 122 413.

Súvisiace dokumenty