Obchodný balík (EPG)

Obchodný balík (EPG) je služba určená na rýchle zasielanie obchodného tovaru do vybraných krajín. Zásielku môžete podať u kuriéra, na oblastnom uzle alebo na vybraných poštách.

Charakteristika

Lehota prepravy
 • v závislosti od krajiny určenia - pozrite si Zasielacie podmienky
 • Slovenská pošta garantuje lehotu dodania expres zásielok z cudziny nasledujúci pracovný deň odo dňa príchodu na medzinárodné výmenné stredisko do 16:00 hod., alebo ak bude do tohto času prepustená colným úradom do voľného obehu.
Hmotnosť
 • v závislosti od krajiny určenia
Rozmery
Za zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, úverom poštovného, faktúrou
Zodpovednosť
 • za stratu, úbytok, poškodenie alebo zničenie časti, resp. celého obsahu expres zásielky adresovanej do cudziny je poskytovaná náhrada škody vo výške skutočnej škody, najviac však do výšky 537,75 EUR.

 

Služby k Obchodnému balíkuspäť (EPG)

Odosielateľ
 • Storno na podaji, Storno na dodaji
Adresát
 • Predĺženie odbernej lehoty, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Odopretie prijatia zásielky, Druhé opakované doručenie na žiadosť adresáta, Splnomocnenie

Ako podať expres zásielku do zahraničia späť

 1. Zistite, za akých podmienok môžete zásielku poslať do krajiny určenia. Informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru vám podajú colné orgány a zastupiteľské úrady v krajine určenia. Pozrite si zoznam vecí, ktoré sú z poštovej prepravy v medzinárodnom styku vylúčené.
 2. Objednajte si kuriéra najlepšie deň vopred na čísle 0850 122 413, na dispečingu príslušného oblastného uzla, na www.posta.sk alebo prostredníctvom aplikácie ePodací hárok a dohodnite si miesto prevzatia zásielky. Zásielku môžete priniesť aj na niektorú z našich expres pôšt.
 3. Zásielku môžete podať na vybraných poštách (pozrite si prehľad pôšt).
 4. Vyplňte ePodací hárok a vytlačte si adresný štítok, alebo u kuriéra / na oblastnom uzle vyplňte sprievodné doklady pre medzinárodný styk a vyznačte služby, ktoré požadujete.
 5. Ak posielate zásielku do krajiny mimo Európskej únie, vytlačte si aj colné vyhlásenie, resp. vyplňte colné vyhlásenie, ktoré je súčasťou poštovej sprievodky. Uveďte v ňom podrobný obsah zásielky, hmotnosť a hodnotu zasielaného tovaru.   
 6. Prijatie expres zásielky vám potvrdíme ePotvrdenkou, dostupnou v aplikácii ePH alebo na sprievodnom doklade.

Koľko stojí Obchodný balíkspäť (EPG)

Obchodný balík (EPG) do Českej republiky - Tarifné pásmo 0 EÚ
Do hmotnosti

Predajná cena v EUR

(podaj cez ePodací hárok)

Predajná cena v EUR
1 kg 11,00 € 12,00 €
5 kg 15,00 € 16,00 €
10 kg 21,00 € 22,00 €
Obchodný balík (EPG) - Tarifné pásmo 2 EÚ (napr. Veľká Británia, Írsko, Nemecko, Francúzsko) 
Do hmotnosti

Predajná cena v EUR

(podaj cez ePodací hárok)

Predajná cena v EUR
1 kg 21,00 € 22,00 €
5 kg 31,00 € 32,00 €
10 kg 42,00 € 43,00 €

Uvedené ceny sú len za vybrané krajiny a hmotnostné kategórie. Pre všetky krajiny a hmotnostné kategórie si pozrite kompletný Cenník.

Kontakt späť

Bližšie informácie o Obchodnom balíku (EPG) získate v príslušnom oblastnom uzle alebo na infolinke zákazníckeho servisu 0850 122 413.

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia