Súťaž o najkrajší list 2021

Víťazom tohtoročného národného kola 50. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov na tému „Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID-19“ sa stal 10 ročný Patrik Serdel z obce Zákamenné. Vo svojom liste, ktorý adresoval svojim starým rodičom, píše o tom, ako nás zasiahla pandémia, ako sa zmenil každodenný život, zatvorili sa školy, obmedzilo sa stretávanie s kamarátmi a blízkymi, ako sa musel vzdať mnohých obľúbených a doposiaľ bežných aktivít, no zároveň si uvedomuje vážnosť situácie aj dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení. Víťaz súťaže získal tablet, ktorý Patrikovi Serdelovi osobne odovzdal generálny riaditeľ pošty Martin Ľupták  v Základnej škole s materskou školou Jána Vojtaššáka v Zákamennom.

Každoročnú súťaž o Najkrajší list skomplikovala pretrvávajúca mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19. Deti zasielali listy, aj keď nesedeli v školských laviciach. Jednou z podmienok súťaže bolo zaslanie rukou písaného listu v obálke na adresu Slovenskej pošty. Súťaž bola vyhlásená v marci, avšak s prihliadnutím na riziko šírenia ochorenia COVID-19 Slovenská pošta umožnila zaslanie listu do súťaže aj ako prílohu e-mailu, napríklad vo forme scanu alebo kvalitnej fotografie. Cieľom bolo chrániť zdravie zamestnancov ako aj zdravie detí a ich rodičov. Do súťaže prišlo celkovo 120 listov, z toho 70 mailom a 50 poštou.

Národné kolo súťaže usporiadala Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. O víťazoch súťaže rozhodla komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Deti vo svojich listoch opisovali svet okolo seba, ako ho vnímajú a zamýšľajú sa nad hodnotami tejto doby. Autori piatich slovenských najlepších listov získali vecné ceny, autorovi víťazného listu venovala Slovenská pošta tablet. Zároveň, víťazný najkrajší list bol preložený do angličtiny a postúpil do medzinárodného kola súťaže. Víťaz medzinárodného kola bude známy na konci roka.

Víťazi súťaže Najkrajší list 2021:

1. miesto          Patrik Serdel, 10 rokov, ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné

2. miesto          Zuzana Polakovská, 14 rokov, 8-ročné Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský                          Mikuláš

3. miesto          Šimon Barančok, 13 rokov, Gymnázium Bilíkova 24, 844 19 Bratislava

4. miesto          Sarah Pundir, 13 rokov, SŠ de la Salle, Bratislava

5. miesto          Michaela Holubčíková, 14 rokov, Gymnázium v Tvrdošíne

50. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov - Podmienky súťaže

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Téma na rok 2021 je „Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID.19“. Mladí autori najlepších listov môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny.  

Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. Úlohou účastníkov je napísať list adresovaný dospelým, v ktorom im povedia o tom, ako vnímajú svet okolo seba a ako sa v ňom cítia. Vítané sú aj autorské ilustrácie. Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou a musí obsahovať formálne znaky listu, t. j. dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy.

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na autorov piatich slovenských najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny. Slovenská pošta venuje autorovi víťazného listu tablet. Víťazný najkrajší list bude preložený do angličtiny a poputuje do medzinárodného kola súťaže.

Téma: „Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID.19“

Pravidlá:

  • súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov
  • trvanie: od 1. maca do 5. apríla 2021
  • adresa doručenia listov: Slovenská pošta, a.s., Odbor komunikácie a marketingu, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava, označený ako Súťaž o najkrajší list 2021
  • rukou napísaný list musí obsahovať všetky formálne znaky listu (dátum, oslovenie, úvodný pozdrav, záverečný pozdrav a podpis)
  • dodržanie témy
  • rozsah do 800 slov; vítané sú aj vlastné ilustrácie

Do medzinárodného kola postupuje víťaz národného kola Najkrajší list 2021.

Podmienkou je napísať list rukou a poslať ho, no vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu v súvislosti s COVID-19, môžu záujemcovia svoje listy posielať aj elektronicky, a to na
e-mailovú adresu najkrajsilist@slposta.sk  .

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

Tlačovú správu nájdete tu

 

Súťaž o Najkrajší list - predchádzajúce ročníky

Mobilná verzia