Súťaž o najkrajší list 2021

50. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov - Podmienky súťaže

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Téma na rok 2021 je „Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID.19“. Mladí autori najlepších listov môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny.  

Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. Úlohou účastníkov je napísať list adresovaný dospelým, v ktorom im povedia o tom, ako vnímajú svet okolo seba a ako sa v ňom cítia. Vítané sú aj autorské ilustrácie. Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou a musí obsahovať formálne znaky listu, t. j. dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy.

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na autorov piatich slovenských najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny. Slovenská pošta venuje autorovi víťazného listu tablet. Víťazný najkrajší list bude preložený do angličtiny a poputuje do medzinárodného kola súťaže.

 

Téma: „Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID.19“

Pravidlá:

  • súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov
  • trvanie: od 1. maca do 5. apríla 2021
  • adresa doručenia listov: Slovenská pošta, a.s., Odbor komunikácie a marketingu, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava, označený ako Súťaž o najkrajší list 2021
  • rukou napísaný list musí obsahovať všetky formálne znaky listu (dátum, oslovenie, úvodný pozdrav, záverečný pozdrav a podpis)
  • dodržanie témy
  • rozsah do 800 slov; vítané sú aj vlastné ilustrácie

Do medzinárodného kola postupuje víťaz národného kola Najkrajší list 2021.

Podmienkou je napísať list rukou a poslať ho, no vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu v súvislosti s COVID-19, môžu záujemcovia svoje listy posielať aj elektronicky, a to na e-mailovú adresu najkrajsilist@slposta.sk  .

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

Tlačovú správu nájdete tu

 

Súťaž o Najkrajší list - predchádzajúce ročníky

Mobilná verzia