Súťaž o najkrajší list 2022

Víťazom tohtoročného národného kola 51. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov na tému „Napíš list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlíš, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze“ sa stala 14-ročná Sarah Pundir z Bratislavy. Svoj list adresovala vojvodkyni z Cambridge, Kate Middleton, ktorú vníma ako svoj vzor. Obdivuje ju, že nepodlieha konzumnému spôsobu života, snaží sa ísť príkladom, podporuje školy a deti a zviditeľňuje veľké témy, napríklad aj ochranu životného prostredia. Ako píše Sarah v liste, trápi ju chudoba, ozbrojené konflikty, popri ktorých idú všetky projekty prospešné pre životné prostredie do úzadia. Zároveň apeluje na politikov a vplyvné osoby, aby sa spolu zasadili o mier. Víťazka súťaže získala diplom, tablet a predĺžený víkendový pobyt v rekreačnom zariadení v Belušských Slatinách, ktoré jej osobne odovzdali generálny riaditeľ pošty Martin Ľupták a štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.

Súťaž o Najkrajší list, ktorá je súčasťou iniciatívy Svetovej poštovej únie, podporuje deti vo vyjadrení ich myšlienok, rozvíja ich kreativitu, napomáha zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti. Víťazný Najkrajší list musel mať všetky znaky tradičného listu. Rozsah listu nesmel prekročiť 800 slov. List musel obsahovať všetky formálne znaky, teda dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. Čo je dôležité, list musel byť písaný rukou.

Národné kolo súťaže usporiadala Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Do súťaže prišlo celkovo 106 listov. O víťazoch súťaže rozhodla komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Víťazka Sarah Pundir získala vecné ceny a jej víťazný najkrajší list bol preložený do angličtiny a postúpil do medzinárodného kola súťaže. Na druhom mieste sa umiestnila Daniela Chlebovcová, ktorá získala tablet a poukážky na nákup kníh. Erick Adam Matušňák získal za tretie miesto v súťaži poukážky na nákup kníh v hodnote 70 €. V medzinárodnej súťaži budú tri najkrajšie listy ocenené zlatou, striebornou a bronzovou medailou Svetovej poštovej únie.

Víťazi súťaže Najkrajší list 2022:

1. miesto          Sarah Pundir, 14 rokov, SŠ de la Salle, Bratislava

2. miesto          Daniela Chlebovcová, 12 rokov, ZŠ s MŠ Šuňava

3. miesto          Erick Adam Matušňák, 11 rokov, ZŠ a MŠ Kľačany 263, okr. Hlohovec


51. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov - Podmienky súťaže

Mladí ľudia vo veku od 9 do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Téma na rok 2022 je „Napíš list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlíš, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze". Mladí autori najlepších listov môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny.  

Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže, ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. Úlohou účastníkov je napísať list vplyvnej osobe, v ktorom im vysvetlia, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze. Vítané sú aj autorské ilustrácie. Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou a musí obsahovať formálne znaky listu, t. j. hlavička, v ktorej bude úplná adresa pisateľa a dátum, kedy bol list písaný, ďalej oslovenie, hlavná časť, zdvorilostné zakončenie, P. S. (ktoré je nepovinné) a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy.

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na autorov troch slovenských najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny. Slovenská pošta venuje autorovi víťazného listu tablet a predĺžený víkendový pobyt v rekreačnom zariadení v Belušských Slatinách. Víťazný najkrajší list bude preložený do angličtiny a poputuje do medzinárodného kola súťaže.

Téma: 
„Napíš list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlíš, prečo a ako by sa malo konať proti            klimatickej kríze“

Pravidlá:

  • súťaž je určená pre mladých ľudí vo veku od 9 do 15 rokov
  • trvanie: od 23. februára do 8. apríla 2022
  • adresa doručenia listov: Slovenská pošta, a.s., Odbor komunikácie a marketingu,
    Nám. SNP 35, 814 20  Bratislava, označený ako Súťaž o najkrajší list 2022
  • rukou napísaný list musí obsahovať všetky formálne znaky listu (hlavička, v ktorej bude úplná adresa pisateľa a dátum, kedy bol list písaný, oslovenie, hlavná časť, zdvorilostné zakončenie, P. S. (ktoré je nepovinné) a podpis
  • dodržanie témy
  • rozsah do 800 slov; vítané sú aj vlastné ilustrácie

Do medzinárodného kola postupuje víťaz národného kola Najkrajší list 2022.

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

 

Súťaž o Najkrajší list - predchádzajúce ročníky

Mobilná verzia