Balík

Balík je jednoduchá a cenovo výhodná služba na zasielanie tovaru v rámci Slovenska, ku ktorému dostanete doklad o jeho podaní. Balík doručíme na adresu alebo si ho adresát môže vyzdvihnúť na pošte alebo v BalíkoBOXe. Informácie o pohybe balíka je možné získať prostredníctvom Track & Trace.

Charakteristika

Spôsob dodávania


uloženie zásielky na výdajnom mieste pošty (pobočka pošty, BalíkoBOX, PoštaPOINT, oblastný uzol) – podmienkou poskytnutia služby Balík na poštu je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Zoznam odberných miest, pre ktoré je možné využiť službu Na poštu 

Zoznam BalíkoBOXov na Slovensku

Lehota prepravy
  • druhý pracovný deň po dni podania (D+2)

Norma kvality je definovaná v Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby.  

Hmotnosť
Rozmery a obal
  • min.: aspoň jedna plocha balíka je 14 x 9 cm, max.: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka; 60x50x45 cm pre balík dodávaný do BalíkoBOXu

vypočítajte si rozmer vášho balíka

  • Balík je možné podávať v uzatvorenom obale alebo bez obalu (napr. pneumatiky, kufre); obal môže byť aj použitý, ak z neho boli odstránené pôvodné adresné údaje a všetky nálepky a pásky
  • pri hmotnosti nad 3 kg sa odporúča balík previazať pevným špagátom alebo opatriť pútkami

návod ako správne zabaliť sklo, elektroniku alebo iné ľahko rozbitné veci

Za balík môžete zaplatiť
  • v hotovosti, poštovými známkami, bezhotovostne, prevodom, výplatným strojom, úverom poštovného
Zodpovednosť
  • za nedodanie, stratu, zničenie, odcudzenie, poškodenie obsahu alebo za úbytok obsahu balíka je poskytovaná náhrada vo výške skutočnej škody, najviac však do výšky poistenia (ak bola vyznačená), inak do výšky dvojnásobku najnižšej ceny za Balík na poštu za každých aj začatých 500 g obsahu.

Služby k balíkuspäť

Odosielateľ
  • Poistenie, Krehké, Neskladné, Dobierka, Storno zásielky, Neukladať (len Balík na adresu), Späť:, Uložiť ... dní, Doručenie na inú adresu na žiadosť odosielateľa (len Balík na adresu), Zmena dňa doručenia (len Balík na adresu)
Adresát
  • Predĺženie odbernej lehoty, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky, Opakované doručenie na žiadosť adresáta (len balík na adresu), Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Zmena dňa doručenia (len Balík na adresu)

K Balíku na poštu dodávanému do BalíkoBOXu môže adresát využiť uvedené služby až po uplynutí odbernej lehoty na vyzdvihnutie balíka v BalíkoBOXe.

Info služby
  • Informácia o podaní/dodaní zásielok, Informácia o sledovaní zásielok, Odpis podacej potvrdenky, Potvrdenie o dodaní zásielky, Tlač e-potvrdenky, Potvrdenie o spracovaní ePodacieho hárka

Ako podať balíkspäť

  1. Balík zabaľte podľa podmienok pošty a prineste ho na poštu. Vhodný obal si môžete kúpiť aj priamo na pošte alebo objednať cez www.skclub.sk.

                       

2. Vyplňte podací lístok podľa predtlače. Ak podávate viac kusov balíkov, môžete podacie              lístky nahradiť podacím hárkom. Balík môžete poslať aj prostredníctvom aplikácie           ePodací hárok. Balík určený do BalíkoBOXu je možné podať len prostredníctvom                        ePodacieho hárka.                                                                                                        

3. V podacom lístku / hárku, resp. v ePodacom hárku vyznačte požadované služby k balíku.          Balík na poštu označte poznámkou "Na poštu" na adresnom štítku alebo na adresnej strane       balíka podľa vzoru vypísania adresy. O dodanie balíka na poštu môžete požiadať aj pri               priehradke pošty. Podmienkou poskytnutia služby je uvedenie mobilného telefónneho čísla         alebo e-mailovej adresy.        

4. V prípade, že balík posielate na dobierku, stačí vyznačiť použitie služby v podacom lístku /        hárku, resp. v ePodacom hárku a na adresnej strane balíka.V BalíkoBOXe je možná úhrada       dobierkovej sumy len platobnou kartou

5. Balík odovzdajte pri priehradke na pošte. V prípade podaja prostredníctvom ePodacieho             hárku vám podaj potvrdíme odoslaním elektronickej potvrdenky.

Tlačivá na podanie balíka nájdete v sekcii Tlačivá alebo vám ich poskytneme na každej pošte. Všetky druhy obálok k zásielkam vám ponúka www.skclub.sk.

 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia