Consignment

Consignment je zmluvná služba určená na hromadné zasielanie, prepravu, prípadne colné odbavenie a distribúciu listových a balíkových zásielok adresovaných zo Slovenska do zahraničia. Pre uzatvorenie zmluvy je potrebné splniť podmienku minimálneho ročného podaja  v počte 30 000 ks listových zásielok alebo 1 000 ks balíkových zásielok od odosielateľa do jednej krajiny určenia. Zásielky môžete odovzdať na vopred zmluvne dohodnutej pošte.

Charakteristika

Lehota prepravy
Hmotnosť
 • Listové zásielky
  zásielka bez obalu: do 20 g
  zásielka plochého tvaru, vo zvitku, nepravidelných tvarov: do 2 kg
 • Balíkové zásielky
  do 20 kg, resp. v závislosti od krajiny určenia
Rozmery a obal
 • Listové zásielky
  Spravidla platia rozmery ako pre List svet. V zmluve je možné dohodnúť aj iné rozmery v závislosti od krajiny určenia. 
 • Balíkové zásielky
  Spravidla platia rozmery ako pre Balík svet. V zmluve je možné dohodnúť aj iné rozmery v závislosti od krajiny určenia.
 • Listové zásielky je možné podávať len v novom uzatvorenom obale alebo bez obalu. Balíkové zásielky je možné podávať v novom obale alebo už použitom obale (bez pôvodných nálepiek, adresných údajov a uzávery), pričom obal musí spĺňať podmienky platné v krajine určenia.
Za službu môžete zaplatiť
 • prevodom, úverom poštovného, faktúrou

Služby ku Consignmentspäť

Odosielateľ
 • Dobierka, Poistenie, Vrátiť po uplynutí ... dní;
  možnosť poskytnutia ďalších doplnkových služieb – v závislosti od krajiny určenia

Ako podať zásielky v rámci služby Consignment späť

 1. Zásielky Consignment môžete zasielať len na základe písomnej zmluvy, v ktorej je dohodnuté miesto a čas odovzdávania zásielok.
 2. Zásielky sa podávajú s vyplnenými podacími dokladmi, podľa podmienok dohodnutých v zmluve. Potrebné tlačivá, doklady, prípadne ich vzory, vám poskytneme pri podpise zmluvy, resp. pri podávaní zásielok. Zásielky je potrebné označiť poznámkou „DIRECT ENTRY“ alebo „CONSIGNMENT“ (spravidla v pravom dolnom rohu).

Koľko stojí služba Consignmentspäť

Ceny za zásielky podávané so službou Consignment a za doplnkové služby sa stanovujú zmluvne.

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia