Poštové priečinky

Na podávanie a dodávanie zásielok môžete využiť okrem bežného podávania na pošte a dodávania do domovej schránky aj špeciálne spôsoby – poštové priečinky a odložený podaj.

Výhody pri podaji
 • Zásielky podáte vložením do prideleného priečinka resp. pri priehradke pošty
 • Nemusíte čakať na spracovanie vašich zásielok
 • Ak podávate zásielky za iných odosielateľov - mailingová služba
 • Pri odloženom podaji spracujeme za vás podacie doklady k zásielkam
Výhody pri dodaji
 • Nemusíte čakať na doručovateľa, svoje zásielky si vyzdvihnete v čase, ktorý vám najviac vyhovuje
 • Zásielky, ku ktorým sa nevyžaduje potvrdenie prevzatia, sa vkladajú priamo do priečinka
 • O príchode zapísaných zásielok do priečinka dostanete sms a/alebo emailovú notifikáciu
 • Využijete pri organizovaní marketingových akcií a súťaží – na preberanie zásielok od svojich zákazníkov označených názvom akcie

Špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok

Poštové priečinky

P.O.BOX (na podávanie /dodávanie zásielok) samoobslužný uzamykateľný priečinok umiestnený na pošte v priestoroch pre verejnosť; určený firmám aj občanom
Post BOX (na dodávanie zásielok) priečinok umiestnený v zázemí pošty; ktorý poskytneme v prípade, ak nemáme dostatok voľných P.O.BOXov na danej pošte, prípadne na základe iných špecifických okolností
Out BOX (na dodávanie zásielok) samoobslužný uzamykateľný priečinok umiestnený mimo budovy pošty; určený je adresátom, ktorí bývajú v mieste s obmedzeným doručovaním

Odložený podaj - určený na podávanie zásielok pri priehradke pošty, pri ktorom sa počas spracovania zásielok nevyžaduje prítomnosť odosielateľa; potvrdené podacie doklady si na pošte prevezmete pri ďalšej návšteve (prípadne iným spôsobom podľa dohody).

Ako požiadať o využívanie priečinkov a Odloženého podaja
 1. Vyplníte Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok.
 2. Žiadosť o P.O.BOX a Odložený podaj odovzdáte na pošte, na ktorej chcete službu využívať, žiadosť o Post BOX a Out BOX odovzdáte na vašej dodávacej pošte (pošta, ktorá vám zabezpečuje dodávanie zásielok). K žiadosti priložte doklad potvrdzujúci vašu totožnosť, resp. doklad potvrdzujúci vaše oprávnenie konať v mene organizácie.
 3. Po schválení žiadosti vám poskytneme potrebné informácie o podaji/dodaji a odovzdáme vám kľúč od vášho priečinka (k P.O.BOXu alebo Out BOXu).

Koľko stojí využitie priečinkov a Odloženého podaja späť

Druh priečinka Predajná cena v EUR
P.O.BOX-občan*/mesiac 5,90 €
P.O.BOX-organizácia*/mesiac 7,90 €
P.O.BOX-spolužiadateľ*/mesiac 3,00 €
P.O.BOX-organizačná zložka*/mesiac 4,00 €
PostBOX-občan*/mesiac 3,90 €
PostBOX-organizácia*/mesiac 5,90 €
PostBOX-spolužiadateľ*/mesiac 2,00 €
PostBOX-organizačná zložka*/mesiac 3,00 €
Out BOX-občan**/mesiac bezplatne
OutBOX-organizácia**/mesiac bezplatne
Odložený podaj-občan/mesiac 3,00 €
Odložený podaj-organizácia/mesiac 5,00 €
SMS o zásielkach uložených do priečinka / Out BOXu / mesiac 1,50 €
*pre adresátov v mieste bez doručovacej služby bezplatne

** poskytovaný pre adresátov v mieste s obmedzeným doručovaním 

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Súvisiace dokumenty

 

 

Mobilná verzia