Poštové priečinky

Na podávanie a dodávanie zásielok môžete využiť okrem bežného podávania na pošte a dodávania do domovej schránky aj špeciálne spôsoby – poštové priečinky a odložený podaj.

Výhody pri podaji
 • Zásielky podáte vložením do prideleného priečinka resp. pri priehradke pošty
 • Nemusíte čakať na spracovanie vašich zásielok
 • Ak podávate zásielky za iných odosielateľov - mailingová služba
 • Pri odloženom podaji spracujeme za vás podacie doklady k zásielkam
Výhody pri dodaji
 • Nemusíte čakať na doručovateľa, svoje zásielky si vyzdvihnete v čase, ktorý vám najviac vyhovuje
 • Zásielky, ku ktorým sa nevyžaduje potvrdenie prevzatia, sa vkladajú priamo do priečinka
 • O príchode zapísaných zásielok do priečinka dostanete sms a/alebo emailovú notifikáciu
 • Využijete pri organizovaní marketingových akcií a súťaží – na preberanie zásielok od svojich zákazníkov označených názvom akcie

Špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok

Poštové priečinky

P.O.BOX (na podávanie /dodávanie zásielok) samoobslužný uzamykateľný priečinok umiestnený na pošte v priestoroch pre verejnosť; určený firmám aj občanom
Post BOX (na dodávanie zásielok) priečinok umiestnený v zázemí pošty; ktorý poskytneme v prípade, ak nemáme dostatok voľných P.O.BOXov na danej pošte, prípadne na základe iných špecifických okolností
Out BOX (na dodávanie zásielok) samoobslužný uzamykateľný priečinok umiestnený mimo budovy pošty; určený je adresátom, ktorí bývajú v mieste s obmedzeným doručovaním

Odložený podaj - určený na podávanie zásielok pri priehradke pošty, pri ktorom sa počas spracovania zásielok nevyžaduje prítomnosť odosielateľa; potvrdené podacie doklady si na pošte prevezmete pri ďalšej návšteve (prípadne iným spôsobom podľa dohody).

Ako požiadať o využívanie P.O.BOXu a Post BOXu

 1. Vyplňte elektronickú žiadosť v zákazníckej zóne Moja ePošta na www.posta.sk alebo podajte žiadosť prostredníctvom tlačiva SP Žiadosť o poskytnutie služby-občan / Žiadosť o poskytnutie služby-organizácia.
   
 2. Ak žiadate o zriadenie služby prostredníctvom elektronickej žiadosti je potrebné mať zriadený zákaznícky účet – Pošta ID. Na vytvorenie zákazníckeho účtu postačuje zadanie emailovej adresy a prístupového hesla.

  Tip pre vás: Zákazníci využívajúci aplikáciu ePodací hárok majú zákaznícky účet zriadený automaticky, nakoľko prihlasovacie údaje do zákazníckeho účtu – Pošta ID sú rovnaké, akými sa zákazník v súčasnosti prihlasuje do aplikácie ePodací hárok.

  Schválenie podanej elektronickej žiadosti je možné zo strany SP zabezpečiť len v prípade, že máte overenú elektronickú identitu. Overenie identity je možné vykonať na ktorejkoľvek pošte, pričom jednou návštevou pošty si zabezpečíte overenú elektronickú identitu aj pre budúce použitie.
   
 3. Ak žiadate o zriadenie služby P.O.BOX prostredníctvom tlačiva SP Žiadosť o poskytnutie služby, túto odovzdajte na pošte, na ktorej chcete službu využívať. Ak žiadate o zriadenie služby Post BOX prostredníctvom tlačiva SP Žiadosť o poskytnutie služby, túto odovzdajte na vašej dodávacej pošte (pošta, ktorá vám zabezpečuje dodávanie zásielok).
   
 4. Po schválení žiadosti vám poskytneme potrebné informácie o dodaji a v prípade zriadenia P.O.BOXu vám odovzdáme aj kľúč od vášho priečinka.

Ako požiadať o využívanie Odloženého podaja a OutBOXu

 1. Vyplňte tlačivo  Žiadosť o poskytnutie služby-občan / Žiadosť o poskytnutie služby-organizácia.
   
 2. Ak žiadate o zriadenie služby Odložený podaj, vyplnené tlačivo odovzdajte na pošte, na ktorej chcete službu využívať. Ak žiadate o zriadenie služby OutBOX vyplnené tlačivo, odovzdajte na vašej dodávacej pošte (pošta, ktorá vám zabezpečuje dodávanie zásielok).

  K žiadosti priložte doklad potvrdzujúci vašu totožnosť, resp. doklad potvrdzujúci vaše oprávnenie konať v mene organizácie.
   
 3. Po schválení žiadosti vám poskytneme potrebné informácie o podaji/dodaji a v prípade zriadenia OutBOXu vám odovzdáme aj kľúč k vášmu OutBOXu.

Koľko stojí využitie priečinkov, OutBOXu
a Odloženého podaja späť

Druh služby

Predajná cena v EUR
    od 01. 03. 2023

P.O.BOX-občan*/mesiac 6,90 €
P.O.BOX-organizácia*/mesiac 9,90 €
P.O.BOX-spolužiadateľ*/mesiac 3,50 €
P.O.BOX-organizácia - ďalšia adresa*/mesiac 4,50 €
PostBOX-občan*/mesiac 4,50 €
PostBOX-organizácia*/mesiac 6,90 €
PostBOX-spolužiadateľ*/mesiac 2,50 €
PostBOX-organizácia - ďalšia adresa*/mesiac 3,50 €
Out BOX-občan**/mesiac bezplatne
OutBOX-organizácia**/mesiac bezplatne
Odložený podaj-občan/mesiac 3,00 €
Odložený podaj-organizácia/mesiac 5,90 €
SMS o zásielkach uložených do priečinka / Out BOXu / mesiac 1,50 €
*pre adresátov v mieste bez doručovacej služby bezplatne

** poskytovaný pre adresátov v mieste s obmedzeným doručovaním 

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Súvisiace dokumenty

 

 

Mobilná verzia