Poštový poukaz ekonomický

Poštovým poukazom ekonomickým môžete (ako odosielateľ) z celej SR zasielať peniaze na bankový účet adresáta, podobne ako poukazom na účet.

Charakteristika

Maximálna suma
 • 15 000 €
Podávanie
 • na každej pošte
Dodávanie
 • poukázanie sumy na bankový účet v akejkoľvek banke na Slovensku
Lehota spracovania poukazu
 • najneskôr druhý pracovný deň po dni podania (D + 2)
Druh dokladu
 • čiernobiely dvojdielny doklad s 2D kódom
Spôsob úhrady ceny za podaj (hradí odosielateľ)
 • hotovosť
 • bezhotovostne, platobnou kartou
Spôsob úhrady ceny za Súpis poukazov v elektronickej forme (hradí adresát)
 • faktúra, znížením úhrnnej poukázanej sumy

Služby k ekonomickému poštovému poukazu späť

Dispozičné služby pre odosielateľa
 • Storno poštového poukazu
Dispozičné služby pre adresáta
 • Pripísanie sumy na iný účet
Info služby
 • Druhopis podacej potvrdenky, Info o podaní/dodaní zásielky, Info o sledovaní zásielky

Poštový poukaz ekonomický pre firmy (adresátov) späť

Poukaz využijete podobne ako poštový poukaz na účet, a to na prijímanie platieb od vašich zákazníkov, napr. úhradu faktúr za vami poskytnuté služby (úhrada telefónneho účtu, poistného a pod.). Ekonomický poukaz je čiernobielej farby a jeho zadná strana nie je potlačená.

Údaje o prijatých platbách vám dodáme v elektronickej forme podľa vášho výberu:

 • čiastočné údaje (numerické údaje, príp. správa pre adresáta),
 • kompletné údaje.

Výhody ekonomického poukazu:

 • bezpečný spôsob prijímania hotovostných platieb od zákazníkov z celého územia SR,
 • jedným dokladom môžete prijať sumu až do výšky 15 000 €,
 • jednoduchšia a lacnejšia tlač,
 • poukaz môžete zákazníkom poslať ako súčasť obchodného listu (2/3 formátu A4 využijete podľa vlastného uváženia),
 • vašim zákazníkom môžete zaslať predtlačené poukazy čím bude zabezpečená správnosť prijatia platieb,
 • poskytneme vám výhodné množstevné zľavy.
Ako postupovať:
 1. Vyplníte a odošlete Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz ekonomický na adresu:
  Slovenská pošta, a. s.
  Lovinského 35
  817 11 Bratislava
 2. Žiadosť vám potvrdíme a pridelíme referenčné číslo, ktoré bude slúžiť na vašu identifikáciu.
 3. Vytlačíte poukazy podľa stanovených technických parametrov a vzorku 50 ks poukazov nám zašlete na odsúhlasenie.
 4. Poukazy rozošlete svojim zákazníkom.
 5. Na váš bankový účet vám denne úhrnnou sumou pripíšeme prijaté platby od zákazníkov a v elektronickej podobe vám zašleme informácie o jednotlivých platbách.

Vzor Poštového poukazu ekonomickému nájdete v sekcii Tlačivá.

Ceny za poskytnutie informácií o spracovaných platbách:

Ceny za poskytnutie informácií o spracovaných platbách Predajná cena v EUR
čiastočné vybrané údaje v elektronickej forme 0,15 €
kompletné údaje v elektronickej forme 0,16 €

Pozn.: Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.

Poštový poukaz ekonomický pre občanov (odosielateľov)späť

Poštovým poukazom ekonomickým môžete zasielať platby za čokoľvek, napríklad za:

 • faktúry na poskytnuté služby,
 • poistné,
 • nedoplatky.

Výhody ekonomického poukazu:

 • poukaz zaplatíte na ktorejkoľvek pošte alebo Pošte Partner,
 • nemusíte mať bankový účet,
 • vašu platbu môžete uhradiť aj prostredníctvom bianco zeleného dokladu (napr. ak sa vám originálny čiernobiely ekonomický poukaz poškodí, prepíšte z neho údaje na bianco zelený doklad),
 • jedným dokladom môžete poslať sumu až do výšky 15 000 €.

Ceny za poslanie hotovosti prostredníctvom poukazu platné od 1.3.2023

Do sumy Predajná cena v EUR
30 € 1,00 €
300 € 1,40 €
1 500 € 1,90 €
5 000 € 3,00 €
15 000 € 5,00 €

Pozn.: Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia