Služby štátu

Služby štátu poskytujeme už vo viac ako 100 mestách rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku.

Platobný systém eKolok

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov.

Elektronické služby štátu

Na špecializovaných pracoviskách pôšt vybavíte okrem tradičných služieb pošty aj úradné záležitosti.

Mobilná verzia