Služby štátu

Služby štátu poskytujeme už vo viac ako 100 mestách rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku.

Platobný systém E-KOLOK

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov.

Služby štátu na pošte IOMO

Na špecializovaných pracoviskách pôšt vybavíte okrem tradičných služieb pošty aj úradné záležitosti.

Mobilná verzia