SIPO poistenie Plus 

  •  

iba pre držiteľov Poštovej karty

Získajte istotu, že budete mať na zaplatenie vašich účtov. SIPO poistenie Plus vám pomôže zvládnuť nečakané životné situácie v prípade:
• straty zamestnania a následnej nezamestnanosti (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní),
• invalidity následkom úrazu (invalidita 70% a viac oproti zdravej osobe),
• pracovnej neschopnosti následkom úrazu (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní).

SIPO poistenie Plus si môžete zriadiť na každej pošte iba za 0,97 € mesačne.

Čo získate vďaka poisteniu?

V prípade poistnej udalosti invalidity následkom úrazu vám poskytneme jednorazové poistné plnenie vo výške 1000  €.

V prípade poistnej udalosti z dôvodu pracovnej neschopnosti následkom úrazu, resp. straty zamestnania vám poskytneme poistné plnenie maximálne až do výšky 600 € (max. 6 x 100 € mesačne), ktoré môžete využiť na zaplatenie vášho SIPO a ďalších platieb.

Aké sú podmienky vzniku poistenia?

Poistenie môže vzniknúť, pokiaľ spĺňate podmienky pre vznik poistenia:

  • ste mladší ako 62 rokov,
  • nie ste poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty,
  • máte Poštovú kartu (s bonusovou alebo platobnou funkcionalitou).

Úhrada poistenia je možná:

  • prostredníctvom dokladu SIPO s mesačnou frekvenciou platenia,
  • automatickým strhávaním poplatku z Poštovej karty mesačne, polročne alebo ročne.

Všetky informácie o podmienkach uzatvorenia SIPO poistenia Plus nájdete vo VPP pre SIPO poistenie Plus.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

  • telefonicky: 02 / 3300 0031
  • e-mailom: skodyosoby@postpo.sk
  • osobnou návštevou: pobočky Poštovej poisťovne, a. s.

Všetky tlačivá na oznámenie poistnej udalosti nájdete nižšie alebo na stránke Poštovej poisťovne, a. s.

 

Zákazníci, ktorí uzatvorili SIPO poistenie do 18.10.2017, nájdu potrebné informácie tu

 

 

Mobilná verzia