SIPO poistenie Plus 

  •  

Predaj poistenia ukončený.

SIPO poistenie Plus zahŕňa:
• straty zamestnania a následnej nezamestnanosti (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní),
• invalidity následkom úrazu (invalidita 70% a viac oproti zdravej osobe),
• pracovnej neschopnosti následkom úrazu (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní).

Čo získate vďaka poisteniu? 

V prípade poistnej udalosti invalidity následkom úrazu vám poskytneme jednorazové poistné plnenie vo výške 1000  €.

V prípade poistnej udalosti z dôvodu pracovnej neschopnosti následkom úrazu, resp. straty zamestnania vám poskytneme poistné plnenie maximálne až do výšky 600 € (max. 6 x 100 € mesačne), ktoré môžete využiť na zaplatenie vášho SIPO a ďalších platieb.

Poistenie trvá, pokiaľ spĺňate podmienky poistenia:

  • ste mladší ako 62 rokov,
  • nie ste poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty,
  • máte Poštovú kartu (s bonusovou alebo platobnou funkcionalitou).

Všetky informácie o podmienkach uzatvorenia SIPO poistenia Plus nájdete vo VPP pre SIPO poistenie Plus.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Podrobnosti nájdete na stránke Union poisťovne. Súvisiace dokumenty nájdete tu.

Z dôvodu ukončeného predaja SIPO poistenia Plus môžete požiadať len o nasledovnú zmenu poistenia:

  • zmena evidenčného čísla platiteľa SIPO pre úhradu predpísaných nákladov na poistenie
  • zmena kontaktných a adresných údajov

O zrušenie poistenia, zmenu evidenčného čísla platiteľa SIPO pre úhradu predpísaných nákladov na poistenie a zmenu vašich údajov môžete požiadať prostredníctvom Žiadosť o zmenu/Doplnenie Služby Poštová karta na ktorejkoľvek pošte.

Zákazníci, ktorí uzatvorili SIPO poistenie do 18.10.2017, nájdu potrebné informácie TU

 

 

Mobilná verzia