Tlačové správy apríl 2019

Slovenská pošta výrazne znížila stratu v hospodárení a modernizuje

Bratislava 10. apríla  2019
 

Opatrenia v rámci stratégie „Pošta 2020“ znížili očakávanú stratu v hospodárení o vyše 40 % z 8,9 milióna € na úroveň 5,2 milióna €. Stratégia „Pošta 2020“, ktorú v septembri 2018 prijalo nové vedenie Slovenskej pošty na čele s generálnym riaditeľom Petrom Helexom, sa zameriava nielen na zlepšenie hospodárenia spoločnosti, ale aj modernizáciu služieb pre zákazníkov.    

Slovenská pošta v dobe digitalizovania dát a elektronizácie služieb očakávala stratu vzhľadom na dlhodobý pokles záujmu o využívanie univerzálnych poštových služieb, pritom trend zvyšovania nákladov na ich zabezpečenie pokračuje. Najvýznamnejší vplyv na hospodárenie má pokles výnosov predovšetkým z univerzálnych služieb, ktoré tvoria vyše 50% z celkových výnosov Slovenskej pošty. Záporný výsledok hospodárenia ovplyvnili aj vyššie náklady súvisiace predovšetkým s rastom personálnych a prepravných nákladov.  

Viac informácií nájdete tu

Poštovou známkou s motívom historického lietadla M.R.Štefánika si pripomíname 75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)

Bratislava 4. apríla  2019
 

Slovenská pošta, a.s., si dnes pripomína "75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)" vydaním poštovej známky s motívom lietadla typu Caproni Ca 33, na ktorom pred 100 rokmi havaroval M. R. Štefánik..    

Poštová známka má rozmery 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Poštová známka vychádza so špecifickým symbolom T1 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou ceny za list 1. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku. Známku vytlačila  technikou ofsetu v kombinácii s líniovou roskresbou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.  

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 4. apríla 2019 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je predná časť dopravného lietadla a odletovej haly letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Motívom FDC pečiatky je turbína dopravného lietadla. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akademický maliar Marián Komáček a autorom líniovej roskresby poštovej známky je František Horniak.

Viac informácií nájdete tu. 

Mobilná verzia