Tlačové správy február 2018

Spokojnosť zákazníkov Slovenskej pošty za posledné obdobie vzrástla

Bratislava 2. 2. 2018

So službami Slovenskej pošty sú ľudia najspokojnejší za posledných 15 rokov. Vyplýva to z meraní Žilinskej univerzity, ktorá zisťovala celkovú spokojnosť zákazníkov. Tá v roku 2017 dosiahla 79 %, pričom len za posledných 5 rokov sa index kvality zvýšil o 7 %.

Žilinská univerzita vykonáva meranie celkovej spokojnosti so službami Slovenskej pošty od roku 2003, keď tento údaj predstavoval 61,2 %. „Aktuálny výsledok vypovedá o postupnom zvyšovaní kvality poštových služieb a je v súlade s trendmi z predchádzajúcich rokov. Verím, že vďaka prijatým zmenám a  opatreniam v pobočkovej sieti bude spokojnosť s našimi službami ďalej rásť,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.

Okrem celkovej spokojnosti sa Žilinská univerzita zamerala aj na zisťovanie spokojnosti s čakacími dobami v pobočkách pôšt. Podľa výsledkov prieskumu realizovaného na malých aj veľkých poštách v rôznych dňoch týždňa bolo s čakacími dobami v roku 2017 spokojných 75 % klientov.

Viac informácií nájdete tu

Slovenská pošta žije olympiádou 

Bratislava 9. 2. 2018

Slovenská pošta podporuje našich športovcov počas XXIII. zimných olympijských hier. Okrem špeciálnej poštovej známky vydanej pri tejto príležitosti sa pošta stala aj partnerom Slovenského domu v Pjongčangu. Atmosféru výnimočného športového podujatia tiež priblížia tematické olympijské šablóny, ktoré môžu zákazníci použiť pri tvorbe originálnej pohľadnice.

Meno Slovenskej pošty sa už dlhodobo spája so športom v rôznych podobách – popri množstve vydaných poštových známok so športovou tematikou sa pošta snaží správať zodpovedne a s ohľadom na svoje finančné možnosti podporovať rozvoj športu a aktívny pohyb. Takáto podpora je jednou z kľúčových oblastí spoločenskej zodpovednosti Slovenskej pošty. Šport v sebe akcentuje množstvo oceňovaných hodnôt – férovosť, aktívny prístup k životu, spoluprácu, priateľstvo a sociálnu integráciu. Držím palce nielen našim olympionikom, ale aj ostatným športovcom a verím, že budú inšpiráciou pre všetkých z nás,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.

Viac informácií nájdete tu

Mobilná aplikácia Western Union – novinka pre ľahšie posielanie peňazí do zahraničia v pobočkách Slovenskej pošty

Bratislava 14. 2. 2018

Posielanie peňazí do zahraničia je od februára ešte jednoduchšie. Používatelia služby Western Union môžu po novom využiť aj mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje pripraviť si transakciu vopred. Nový spôsob tak klientom šetrí nielen čas strávený v pobočkách pošty, ale aj poplatky za prevod peňazí.

Mobilná aplikácia Western Union (Rýchle prevody peňazí – Western Union Slovensko) je zadarmo dostupná v obchodoch na platformách iOS a Android. Umožňuje klientom vopred si pripraviť transakciu prostredníctvom vyplnenia formulára priamo v ich mobilnom zariadení. Klient následne už len predloží mobilný telefón v jednom zo 602 obchodných miest Western Union v rámci Slovenskej pošty a pracovník transakciu zrealizuje. Podobný postup funguje aj pri výplate peňazí. Klient si prostredníctvom mobilnej aplikácie celú transakciu pripraví vopred v mobilnom zariadení a poštu navštívi už len za účelom svojej identifikácie a prevzatia peňazí.

Viac informácií nájdete tu

Najväčší „sviatok“ paralympionikov má vlastnú poštovú známku

Bratislava 23. 2. 2018

Slovenská pošta podporuje našich športovcov v juhokórejskom Pjongčangu a okrem poštovej známky vydanej pri príležitosti XXIII. zimných olympijských hier vydáva ďalšiu známku so športovým motívom – tentoraz pri príležitosti  XII. zimných paralympijských hier, ktoré sa v Pjongčangu uskutočnia v marci.

Viac informácii nájdete tu.

Slovenská pošta s pozitívnym hospodárskym výsledkom

Bratislava 27. 2. 2018

Slovenská pošta za rok 2017 opäť predpokladá pozitívny hospodársky výsledok, keď po predbežnej účtovnej závierke dosiahla zisk pred zdanením vo výške 1,7 milióna eur. Spoločnosť dosiahla pozitívne hospodárenie v poradí piaty rok po sebe, a to aj napriek rýchlemu rozvoju elektronizácie a postupnému poklesu záujmu o listovú komunikáciu. 

Rok 2017 v číslach 

Podnikateľský plán na rok 2017 predpokladal zisk na úrovni 0,929 mil. eur. Predpokladané celkové výnosy v roku 2017 dosiahli takmer 320 mil. eur; náklady boli na úrovni 318 milióna eur. Najväčší pozitívny vplyv na hospodárenie spoločnosti mali výnosy za služby v oblasti medzinárodného poštového styku a za služby SWAN. Na druhej strane, nižšie plnenie výnosov oproti plánu vykázali najmä univerzálne služby. V nákladoch z hospodárskej činnosti bola zaznamenaná úspora oproti plánu najmä v nákladoch na spotrebovaný materiál a energie, v nákladoch na predaný tovar, v odpisoch a v ostatných prevádzkových nákladoch. Naopak, vyššie oproti plánu boli predovšetkým náklady medzinárodného poštového styku, osobné náklady a služby spoločnosti SWAN. 

Najvyšší, až 57-% podiel na výnosoch mali v roku 2017 vnútroštátne a medzinárodné poštové služby, zvyšnú časť výnosov tvorili predovšetkým finančné služby a vybrané služby pošty (ako napríklad výnosy za platobný systém E-KOLOK, alebo za asistenčné služby IOM).

Viac informácii nájdete tu.

Mobilná verzia