Tlačové správy júl 2021

Slovenská pošta zrušila verejnú súťaž na predmet zákazky Poskytovanie technickej služby podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

Bratislava, 27. júl 2021

Verejná súťaž na poskytovanie technickej služby bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 17.08.2020. V lehote na predkladanie ponúk bolo predložených 9 ponúk. Jeden uchádzač bol vylúčený. Po ukončení elektronickej aukcie, ktorej sa zúčastnilo všetkých osem uchádzačov, čo splnili stanovené podmienky, bola najnižšia ponuka výrazne nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Pošlite originálnu pohľadnicu z dovolenky

Bratislava, 22. júl 2021

Pošlite svojim blízkym originálny pozdrav z dovolenky, zo špeciálnych udalostí alebo pri príležitosti výročí a sviatkov. Vďaka službe Slovenskej pošty „Moja pohľadnica“ si môžete vytvoriť prostredníctvom mobilného telefónu alebo webu jedinečnú pohľadnicu s vlastným motívom aj textom a potešiť tak svojich blízkych. Pošta pohľadnicu vytlačí a pošle zvolenému adresátovi v rámci Slovenska i do zahraničia.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Poštovú známku s tematikou lesníctva pokrstia pri pamätníku Jozefa Dekreta Matejovie v Banskej Bystrici

Bratislava, 16. júl 2021

V parku Jozefa Dekreta Matejovie na Národnej ulici v Banskej Bystrici sa bude dnes, v piatok 16. júla 2021 slávnostne prezentovať pre verejnosť novoemitovaná poštová známka „150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva“. Podujatia sa zúčastnia zástupkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Jarmila Brichtová, generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták, riaditeľka úseku financií Slovenskej pošty Elena Hegerová, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. V priestoroch generálneho riaditeľstva lesov bude zriadená aj príležitostná poštová priehradka, kde si budú môcť záujemcovia zakúpiť poštovú známku a obálku prvého dňa vydania s tematikou 150. výročia osamostatnenia lesníctva. Zberateľov poteší aj príležitostná poštová pečiatka vydaná k uvedeniu poštovej známky, ktorá bude používaná týždeň na pošte Banská Bystrica 1 na Hornej ulici.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta pokračuje v transformačnom procese

Bratislava, 9. júl 2021

Slovenská pošta už minulý rok oznámila realizáciu kľúčových reforiem, ktoré budú viesť k ekonomickej stabilite pošty, vysokej efektivite všetkých procesov a v konečnom dôsledku vyššej kvalite služieb pre všetky cieľové skupiny klientov. Koncepčné reformy sa týkajú všetkých oblastí činnosti Slovenskej pošty – od využívania ľudských zdrojov cez všetky logistické a ostatné procesy až po optimalizáciu pobočkovej siete a modernizáciu produktového portfólia.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Pošta ponúka klientom ďalšie služby, ktoré je možné zriadiť už aj online, využiť ich môžu aj počas dovoleniek

Bratislava, 9. júl 2021

Slovenská pošta ponúka klientom novú zákaznícku zónu Moja ePošta, prostredníctvom ktorej môžu elektronicky požiadať o zriadenie vybraných služieb k doručovaniu zásielok, zaplatiť za tieto služby platobnou kartou alebo internetbankingom vybraných bánk. Klienti si tak môžu napríklad presmerovať svoje prichádzajúce zásielky počas zvoleného obdobia, predĺžiť úložnú lehotu zásielok, namiesto žltého lístka do schránky dostať SMS či email, alebo splnomocniť na prebratie zásielky inú osobu. Nová zákaznícka zóna Moja ePošta je pre klientov dostupná na stránke www.posta.sk.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta reaguje na informácie o poplatkoch
za preclievanie tovarov z tretích krajín

Bratislava, 1. júl 2021

Od dnešného dňa, 1. júla 2021 platia pre klientov nové povinnosti pri nakupovaní tovarov z krajín mimo Európskej únie. Vyplýva to z novely zákona o DPH č. 222/2004 Z. z., pričom tieto zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce. V praxi to znamená, že každý tovar, a teda aj zásielka s nízkou hodnotou do 22 Eur, pochádzajúca z tretích krajín musí prejsť colným konaním, teda musí na ňu byť podané elektronické colné vyhlásenie. Doteraz neexistovala povinnosť podávať elektronické colné vyhlásenie na zásielky do 22 Eur, a preto ich pošta iba predkladala colným orgánom na kontrolu. Následne colné orgány zásielky prepustili do voľného obehu bez vyrubenia DPH. Pri tomto postupe nemuseli byť zásielky uložené v sklade dočasnej prekážky.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Mobilná verzia