Tlačové správy marec 2022

Pošta vydá známku k športovému úspechu slovenských olympionikov

Bratislava, 30. marec 2022

Slovenská pošta vydá vo štvrtok 31. marca 2022 poštovú známku „Známka s personalizovaným kupónom: Športové úspechy“ so špecifickým symbolom T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku.  

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta, a.s. will send humanitarian aid parcels to a specific address in Ukraine for free

Bratislava, 29rd March 2022

From 23rd March 2022 Slovenská pošta, a.s. offers you the opportunity to send a humanitarian aid parcel to a specific address in Ukraine for free. The Ukrainian postal service has promised to give priority to their delivery.   

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta zašle balíky s humanitárnou pomocou na konkrétnu adresu na Ukrajinu zadarmo

Bratislava, 29. marec 2022

Slovenská pošta od 23. marca 2022 poskytuje možnosť bezplatne zaslať balík s humanitárnou pomocou na konkrétnu adresu na Ukrajine. Ukrajinská pošta prisľúbila prioritné doručovanie takýchto zásielok.  

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Súťažte o Najkrajší list a vyhrajte zaujímavé vecné ceny

Bratislava, 28. marec 2022

Deti vo veku od 9 do 15 rokov sa stále môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list a vyhrať zaujímavé vecné ceny. List na tému „Napíš list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlíš, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze" treba poslať najneskôr do piatka 8. apríla 2022 na adresu: Slovenská pošta, a.s., Odbor komunikácie a marketingu, Nám. SNP 35, 814 20  Bratislava, obálku treba označiť heslom „Súťaž o najkrajší list 2022“. Súťaž vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže, ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta zašle balíky s humanitárnou pomocou na konkrétnu adresu na Ukrajinu zadarmo

Bratislava, 23. marec 2022

Slovenská pošta od 23. marca 2022 poskytuje možnosť bezplatne zaslať balík s humanitárnou pomocou na konkrétnu adresu na Ukrajine. Ukrajinská pošta prisľúbila prioritné doručovanie takýchto zásielok.  

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská a Česká pošta vydávajú spoločnú známku k 150. výročiu uvedenia do prevádzky Košicko-bohumínskej železnice

Bratislava, 18. marec 2022

Slovenská pošta vydáva dnes, 18. marca 2022 poštovú známku „Spoločné vydanie s Českou Republikou: 150. výročie uvedenia do prevádzky Košicko-bohumínskej železnice“ s nominálnou hodnotou 1,85 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta doručuje poukazy pre seniorov vo výške 200 €

Bratislava, 11. marec 2022

Odmena vo výške 200 € je zasielaná a vyplácaná seniorom,  ktorí absolvovali jedno a dve očkovania.  Slovenská pošta upozorňuje týchto adresátov, že pri tlači sprievodných listov k poštovým poukazom došlo k technickej chybe, v dôsledku ktorej je v sprievodnom liste uvedená nesprávna výška odmeny (300 EUR). Poštové poukazy sú vytlačené s korektnou sumou 200 EUR, ktorá bude adresátom vyplatená po predložení občianskeho preukazu na ktorejkoľvek pošte.  Slovenská pošta sa za pochybenie úprimne ospravedlňuje.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta predáva neupotrebiteľný nehnuteľný majetok

Bratislava, 7. marec 2022

Slovenská pošta realizuje komerčný predaj neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. Všetky ponuky s podrobnou špecifikáciou a pokynmi pre uchádzačov sú zverejnené na internetovej stránke Slovenskej pošty https://www.posta.sk/informacie/odpredaj-majetku. Slovenská pošta umožňuje pri procese predaja obhliadku jednotlivých nehnuteľností.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Deti sa môžu opäť zapojiť do súťaže o Najkrajší list

Bratislava, 4. marec 2022

Aj v tomto roku sa môžu deti vo veku od 9 do 15 rokov zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Téma na rok 2022 je „Napíš list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlíš, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze". Mladí autori najlepších listov môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny. Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže, ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Pošta vydá známku a pohľadnicu k Veľkonočným sviatkom

Bratislava, 3. marec 2022

Slovenská pošta vydá v piatok 4. marca 2022 poštovú známku „Veľká noc 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879)“ s nominálnou hodnotou 0,65 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Blíži sa Medzinárodný deň žien, potešte ich originálnou pohľadnicou

Bratislava, 2. marec 2022

Blíži sa deň oslavy všetkých žien – Medzinárodný deň žien. Ak chcete dámy Vášmu srdcu blízke potešiť a vyjadriť, čo pre Vás znamenajú, pošlite im originálnu pohľadnicu s vlastným motívom a textom. Môžete tak urobiť vďaka službe Slovenskej pošty „Moja pohľadnica“, pošta pohľadnicu vytlačí a pošle zvolenému adresátovi v rámci Slovenska i do zahraničia.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Mobilná verzia