Tlačové správy v septembri 2016

Stanovisko k distribúcii tlačoviny „KALI špeciál“

3. september 2016

Tlačovina „KALI špeciál“ na základe stanoviska Ministerstva kultúry SR nespĺňa zákonom stanovené požiadavky pre periodickú tlač. Z tohto dôvodu ju Slovenská pošta nemôže distribuovať do slovenských domácností ako periodickú tlač.
Celá správa

Kežmarčania sa môžu tešiť na modernú poštu v pamiatkovej zóne mesta

14. september 2016

Slovenská pošta otvorila zrekonštruovanú poštu v pamiatkovej zóne Kežmarku. Po necelých ôsmych mesiacoch stavebných a rekonštrukčných prác tu budú môcť obyvatelia Kežmarku, okolitých obcí ale aj návštevníci využívať poštové, balíkové a finančné služby v nových moderných, klimatizovaných a bezbariérových priestoroch. 
Celá správa

Herliansky gejzír – európsky prírodný unikát na poštovej známke

19. september 2016

Slovenská pošta, a.s., (SP) vydá 19. 9. 2016 poštovú známku „Krásy našej vlasti: Herliansky gejzír“ s nominálnou hodnotou 0,80 €.
Celá správa

Poštové múzeum organizuje vedeckú konferenciu „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“

22. september 2016

Slovenská pošta, a.s., a Poštové múzeum aj tento rok pripravili vedeckú konferenciu so zameraním na poznanie vlastnej zbierkotvornej činnosti.
Celá správa

Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na komplexné poistenie pre obdobie rokov 2017 – 2020

27. september 2016

Slovenská pošta, a. s., (SP) pripravuje verejnú súťaž na zabezpečenie komplexného poistenia spoločnosti na roky 2017 - 2020. Jediným hodnotiacim kritériom je najnižšia cena, ktorá bude vyhodnocovaná automatizovaným systémom elektronickej aukcie.
Celá správa

Dni zdravia Slovenskej pošty 2016 v Košiciach

28. september 2016

Slovenská pošta, a. s., ako najväčší zamestnávateľ na Slovensku, pripravila pre svojich viac ako 14 tisíc zamestnancov už druhý ročník podujatia DNI ZDRAVIA. Počas nich im príťažlivou formou prezentuje, ako sa majú starať o svoje zdravie a prostredníctvom odborníkov im sprostredkúva informácie o možnostiach prevencie zdravia. 
Celá správa

Mobilná verzia