Tlačové správy september 2020

Slovenská pošta pomáha v boji s pandémiou:
k balíku cez BalíkoBox bez návštevy pošty

Bratislava, 29. septembra 2020

Slovenská pošta radí klientom, aby nasmerovali svoje balíkové zásielky do BalíkoBoxov, z ktorých si ich môžu vyzdvihnúť kedykoľvek bez nutnosti návštevy pošty, státia v rade či pohybu v uzatvorených priestoroch. Rovnako pohodlne bez návštevy pošty môžu klienti cez BalíkoBox uhradiť aj zloženky, faktúry či SIPO.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Bez čakania vyzdvihnete balík a zaplatíte faktúry

Košice, 24. september 2020

Balík si môžete vyzdvihnúť bez čakania a kedykoľvek. Rovnako rýchlo a jednoducho môžete uhradiť aj poštové poukazy, ePoukazy, SIPO či faktúry s PAY by square kódom. Všetko cez BalíkoBOXy od Slovenskej pošty bez čakania v rade a v čase, ktorý si klient sám vyberie. Takýchto BalíkoBOXov má Slovenská pošta na Slovensku už sto, čo je najrozsiahlejšia sieť spomedzi ostatných dodávateľov zásielok. Práve dnes bol oficiálne uvedený do prevádzky stý BalíkoBOX, a to na košickom sídlisku Nad jazerom na Bukoveckej ulici pri predajni potravín, za prítomnosti vedenia Slovenskej pošty a starostky košickej mestskej časti.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Jana Lukáčová povedie komunikačný tím Slovenskej pošty

Bratislava, 22. september 2020

Novou šéfkou odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty je Jana Lukáčová.
Jana Lukáčová pôsobila v reklamnej agentúre, na pozícii riaditeľky marketingu a komunikácie v bankovníctve a posledných viac ako sedem rokov pracovala na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa, aj ako hovorkyňa.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta znovu upozorňuje na podvodné e-maily posielané v jej mene​

Bratislava, 18. september 2020

Slovenská pošta opakovane vyzýva klientov k opatrnosti pred falošnými e-mailami. Odosielateľ používa zdeformované logo Slovenskej pošty a od adresátov pýta poplatok za doručenie zásielky. Ich odosielateľom nie je Slovenská pošta, a preto by klienti nemali na takéto maily reagovať. Ide o podvod, kde je zneužité meno Slovenskej pošty, preto sa Slovenská pošta obrátila na orgány činné v trestnom konaní.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydáva poštovú známku
„150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave“

Bratislava, 17. september 2020

Slovenská pošta vydá 18. septembra 2020 poštovú známku „150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave“ s nominálnou hodnotou 1,85 €. Motívom poštovej známky je socha patróna spolku sv. Vojtecha z 19. storočia nachádzajúca sa pred kostolom sv. Mikuláša v Trnave na pozadí kaligraficky stvárnenej roztvorenej knihy symbolizujúcej vydavateľskú činnosť Spolku sv. Vojtecha. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 18. septembra 2020 a domicilom mesta Partizánske. Motív FDC zobrazuje portrét Martina Kollára, ktorý bol jedným z najvýznamnejších reprezentantov spolku sv. Vojtecha v 70. rokoch 19. storočia. Motívom FDC pečiatky lineárna štruktúra roztvorených strán knihy so siluetou holubice ako symbolu Ducha svätého. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Peter Augustovič, akad. mal. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Jozef Česla.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Pozor na podvodné e-maily posielané v mene Slovenskej pošty

Bratislava, 14. september 2020

Slovenská pošta vyzýva klientov k opatrnosti pred falošnými e-mailami. Odosielateľ používa zdeformované logo Slovenskej pošty a od adresátov pýta poplatok za doručenie zásielky. Ich odosielateľom nie je Slovenská pošta, a preto by klienti nemali na takéto maily reagovať. Ide o podvod, kde je zneužité meno Slovenskej pošty.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch“

Bratislava, 3. september 2020

Slovenská pošta vydá v piatok, 4. septembra 2020, poštovú známku „Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch“ s nominálnou hodnotou 1,00 €. Motívom poštovej známky je jeden z najstarších zachovaných gotických vodných hradov, prestavaných neskôr na kaštieľ. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 4. september 2020 a domicilom mesta Partizánske. Motívom prítlače FDC obálky je erb Šimonovian. Motívom FDC pečiatky je dobové pečatidlo. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC ako aj rytiny poštovej známky a FDC pečiatky je František Horniak.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

 

Mobilná verzia