Colné prerokovanie zásielok
pre právnické osoby 

Pohyb tovaru v rámci krajín EÚ nepodlieha colnému konaniu. Ak však dovážate tovar z krajín mimo EÚ, Slovenská pošta takýto tovar pred jeho dodaním predloží na colné konanie. Expresné zásielky a balíky z krajín mimo EÚ vám privezie náš kuriér priamo na vašu adresu.

Ak zasielate tovar do krajín mimo EÚ a chcete si uplatniť spätný odpočet DPH, alebo ak je hodnota obsahu zásielky vyššia ako 1 000 EUR, ste povinný takúto zásielku, pred jej podaním na poštovú prepravu, colne prerokovať (podať elektronické colné vyhlásenie pri vývoze tovaru alebo sa nechať zastupovať colným deklarantom). Kontakty na colných deklarantov, ktorí môžu vás alebo vašu spoločnosť zastupovať v colnom konaní, nájdete uvedené nižšie pod textom. 

Ak však zasielate tovar do krajín mimo EÚ a neuplatňujete si spätný odpočet DPH a ani hodnota obsahu zásielky neprevyšuje 1 000 EUR, nevyplýva pre vás povinnosť takúto zásielku pred jej podaním na poštovú prepravu colne prerokovať. Musíte však splniť podmienky, ktoré sú uvedené na stránke Zaslať/prevziať zásielku svet v časti Zaslať zásielku do zahraničia.

Kontakt späť

Vyclievacie stredisko Bratislava
Tomášikova 54, 800 80  Bratislava

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 - 15:00 hod.
tel.: 02/49 22 23 81 
e-mail: eckba@slposta.sk

Vyclievacie stredisko Banská Bystrica
Zvolenská cesta 36, 978 90  Banská Bystrica

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 8:30 – 15:00 hod.
tel.: 048/417 66 06
e-mail: eckbb@slposta.sk

Colný deklarant (právnické osoby)
Po-Pia: 7:30 - 15:30 hod.
tel.: 0911 723 999
e-mail: c-t@c-t.sk 

Vyclievacie stredisko Žilina
Bytčická 30, 016 90  Žilina

Informácie a výdaj zásielok
Po-Ut-Štvr-Pia: 8:00 – 14:45 hod.
Streda: 8:00 - 15:45
tel.: 041/562 02 19
e-mail: eckza@slposta.sk

Colný deklarant (právnické osoby)
Po-Pia: 8:00 - 15:00 hod.
tel.: 0905 549 648
e-mail:  dcm@dcm.sk
www.dcm.sk

Vyclievacie stredisko Košice
Thurzova 3, 046 90  Košice

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 8:00 – 14:45 hod.
tel.: 055/681 32 21 
e-mail: eckke@slposta.sk

Colný deklarant (právnické osoby)
Po-Pia: 8:00 - 14:15 hod.
tel.: 055/681 32 21, 055/681 32 71
e-mail: eckke@slposta.sk

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia