Colné prerokovanie zásielok

Pohyb tovaru v rámci krajín EÚ nepodlieha colnému konaniu. Ak však dovážate tovar z krajín mimo EÚ, Slovenská pošta takýto tovar pred jeho dodaním predloží na colné konanie. Expresné zásielky a balíky z krajín mimo EÚ vám privezie náš kuriér priamo na vašu adresu.

Ak zasielate tovar do krajín mimo EÚ a chcete si uplatniť spätný odpočet DPH, alebo ak je hodnota obsahu zásielky vyššia ako 1 000 EUR, ste povinný takúto zásielku pred jej podaním na poštu colne prerokovať (podať elektronické colné vyhlásenie pri vývoze tovaru alebo sa nechať zastupovať colným deklarantom). Kontakty na colných deklarantov, ktorí môžu vás alebo vašu spoločnosť zastupovať v colnom konaní, nájdete uvedené nižšie pod textom. 

Ak však zasielate tovar do krajín mimo EÚ a neuplatňujete si spätný odpočet DPH a ani hodnota obsahu zásielky neprevyšuje 1 000 EUR, nevyplýva pre vás povinnosť takúto zásielku pred jej podaním na poštu colne prerokovať. Musíte však splniť podmienky, ktoré sú uvedené na www.posta.sk/potrebujem/zaslatprevziat-medzinarodnu-zasielku v časti Zaslať zásielku do zahraničia.

Kontakt späť

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Bratislava, vyclievacie oddelenie, Tomášikova 54, 800 90 Bratislava

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 – 15:00 hod.
tel.: 02/49 22 23 04, 02/49 22 23 81
fax: 02/49 22 22 59
e-mail: cloba@slposta.sk

Colný deklarant  (právnické osoby)
Po-Pia: 7:30 - 16:00 hod.
tel.: +421 948 363 643
       +421 948 086 655
fax: 02/44 45 90 81
mob: 0905 730 610  
e-mail: posta@eurospedit.sk 
www.eurospedit.sk  

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Bratislava, vyclievacie oddelenie, Zvolenská cesta 36, 978 90 Banská Bystrica

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 8:30 – 15:00 hod.
tel.: 048/417 66 06
e-mail: clobb@slposta.sk

Colný deklarant
Po-Pia: 7:30 - 15:30 hod.
tel.: 0911 723 999
e-mail: c-t@c-t.sk

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Bratislava, vyclievacie oddelenie, Hviezdoslavova 3, 016 90 Žilina

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 8:30 – 15:30 hod.
tel.: 041/562 02 19 
fax: 041/763 01 58
e-mail: cloza@slposta.sk

Colný deklarant
Po-Pia: 8:00 - 15:30 hod.
tel.: 041/511 84 85, 0905 651 227, 0905 549 648
e-mail: dcm@dcm.sk
www.dcm.sk

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Košice, vyclievacie pracovisko, Thurzova 3, 046 90  Košice

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 – 15:15 hod.
tel.: 055/681 32 21
fax: 055/681 32 22
e-mail: cloke@slposta.sk

Colný deklarant
Po-Pia: 7:30 - 14:15 hod.
tel.: 055/681 32 21, 055/681 32 71
fax: 055/681 32 22
e-mail: cloke@slposta.sk 

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Košice, vyclievacie oddelenie, Wolkerova 479, 058 90 Poprad

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 – 15:15 hod.
tel.: 052/789 3915  
e-mail: clopp@slposta.sk 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia