Colné prerokovanie zásielok

Pohyb zásielok v rámci krajín EÚ nepodlieha colnému konaniu. Ak však dovážate, resp. zasielate, obchodný tovar v rámci krajín mimo EÚ, vyplýva pre vás aj naďalej povinnosť predložiť tovar na colné konanie. Služby colného deklaranta, ktorý môže vás alebo vašu spoločnosť zastupovať v colnom konaní, čím vám uľahčí všetky činnosti, ktoré s touto povinnosťou súvisia, nájdete na nižšie uvedených kontaktoch. Expresné zásielky z cudziny vám privezie náš kuriér priamo do vašej firmy.

Kontakt späť

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Bratislava 090, vyclievacie oddelenie, Tomášikova 54, 800 90 Bratislava

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 – 12:00 hod. / 12:30 – 15:00 hod.
tel.: 02/49 22 23 04, 02/49 22 23 81
fax: 02/49 22 22 59
e-mail: cloba@slposta.sk

Colný deklarant  (právnické osoby)
Po-Pia: 7:30 - 16:00 hod.
tel.: +421 948 363 643
       +421 948 086 655
fax: 02/44 45 90 81
mob: 0905 730 610  
e-mail: posta@eurospedit.sk 
www.eurospedit.sk  

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Bratislava 090, vyclievacie oddelenie, Zvolenská cesta 36, 978 90 Banská Bystrica

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 8:30 – 15:00 hod.
tel.: 048/417 66 06
e-mail: clobb@slposta.sk

Colný deklarant
Po-Pia: 7:30 - 15:30 hod.
tel.: 0911 723 999
e-mail: c-t@c-t.sk

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Bratislava 090, vyclievacie oddelenie, Hviezdoslavova 3, 016 90 Žilina

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 8:30 – 15:30 hod.
tel.: 041/562 02 19 
fax: 041/763 01 58
e-mail: cloza@slposta.sk

Colný deklarant
Po-Pia: 8:00 - 15:30 hod.
tel.: 041/511 84 85, 0905 651 227, 0905 549 648
e-mail: dcm@dcm.sk
www.dcm.sk

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Košice 090, vyclievacie pracovisko, Thurzova 3, 046 90  Košice

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 – 15:15 hod.
tel.: 055/681 32 21
fax: 055/681 32 22
e-mail: cloke@slposta.sk

Colný deklarant
Po-Pia: 7:30 - 14:15 hod.
tel.: 055/681 32 21, 055/681 32 71
fax: 055/681 32 22
e-mail: cloke@slposta.sk 

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Košice 090, vyclievacie oddelenie, Wolkerova 479, 058 90 Poprad

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 – 15:15 hod.
tel.: 052/789 3915  
e-mail: clopp@slposta.sk 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia