Obchodná zásielka 

Obchodná zásielka je zásielka poskytovaná organizáciám na zasielanie reklamného, marketingového alebo propagačného materiálu a periodickej tlače.

Charakteristika

Lehota prepravy
 • na štvrtý pracovný deň po dni podania (D+4)
Hmotnosť
 • do 2 kg
Rozmery
 • min.: 14 x 9 cm, plochého tvaru, max.: 25 x 35,5 cm, hrúbka 3 cm, plochého tvaru
Za Obchodnú zásielku môžete zaplatiť
 • faktúrou, prevodom, výplatným strojom, úverom poštovného
Zodpovednosť
 • za nedodanie, stratu, odcudzenie, zničenie alebo poškodenie s úbytkom obsahu Obchodnej zásielky nie je poskytovaná náhrada škody.

Služby k Obchodnej zásielkespäť

Odosielateľ
 • Odpovedná služba, Doručiť v stanovený deň, Storno zásielky, Späť:, Uložiť ... dní
Adresát
 • Časové doposielanie

Ako podať Obchodnú zásielkuspäť

 1. Obchodnú zásielku môžete podávať len na základe písomnej zmluvy na zmluvne dohodnutých poštách alebo iným spôsobom na základe dohody medzi Slovenskou poštou a odosielateľom.
 2. Obchodné zásielky sa podávajú vytriedené.
 3. Obchodnú zásielku je možné podávať bez obalu, v otvorených resp. uzatvorených obaloch.
 4. Na adresnú stranu (predná strana listu) vypíšte nasledovné údaje: adresu prijímateľa (v pravej dolnej štvrtine), poznámku o spôsobe úhrady ceny a PSČ s názvom podávacej pošty (v pravej hornej štvrtine), adresu odosielateľa a označenie „D+4“ (v ľavej hornej štvrtine).
 5. Podaj Obchodnej zásielky vám potvrdíme v Knihe výplatného, pričom prvopis odovzdáme vám.

Koľko stojí Obchodná zásielkaspäť

Ceny Obchodnej zásielky sa dohodnú zmluvne.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia